Anna Johansson, infrastrukturminister. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Koppla transport­infra­struk­turen till samhällsutvecklingen

– De stora utmaningarna på infrastrukturområdet handlar om att vårda det vi har, ta höjd för framtida behov och samtidigt öka investeringarna i syfte att skapa hållbara och robusta transportsystem för framtiden, säger Anna Johansson, infrastrukturminister. För infrastrukturministern är järnvägsunderhåll, …

Högre tåghastighet ger
möjlighet till fler stopp

Företagspresentation
Fem kommunrepresentanter krokade arm för att symbolisera den möjliga framtida tågförbindelsen mellan kommunerna. Från vänster ses Louise Hamilton (MP), Kristinehamn, Sven-Olov Axelsson (S), Karlskoga, Wendla Thorstensson (C) Lekeberg, Ewa Lindberg, kommunchef i Lekeberg och Björn Sundin (S), Örebro.

Fem kommuner, Kristinehamn, Karlskoga, Degerfors, Lekeberg och Örebro, har i samarbete med Norsk Bane AS genomfört en detaljerad utredning för att klarlägga var det, genom dessa kommuner, finns utrymme för en snabb tågförbindelse mellan Oslo och Stockholm. När Bosse Björk, …

Västra Götalandsregionen
vill få tillväxten på räls

Foto: Göran Assner

I Västra Götaland satsas det på samhällsutbyggnad och infrastruktur i rasande fart. Förutom Västsvenska paketet och Västra stambanan är Västra Götalandsregionen engagerad i Sverigeförhandlingen, med syfte att etablera Sveriges första höghastighetsjärnväg. I dag är kapaciteten på banorna i Västsverige utnyttjad …

Höghastighetsbanan riggar
för produktionsplanering

Foto: Stefan Nilsson/SJ

Ostlänken är en ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping för tåg upp till 320 kilometer i timmen. Byggstart kommer successivt att ske under 2017–2021 med trafikstart 2028. Mycket snart börjar Trafikverket rigga för produktionsstart. Idag är åtta av Ostlänkens …

Europaspåret avlastar Öresundsbron

Företagspresentation
Christian Alexandersson efterlyser en djupare utredning av ny förbindelse till Köpenhamn.

Sedan Öresundsbron invigdes, har regionen utvecklats i snabb takt. Men Öresund är en trång passage och ytterligare en länk till kontinenten behövs. Lösningen är en tunnel från Landskrona till Köpenhamn. Öresundsregionen växer så det knakar. Bron över sundet länkar samman …

Götalandsbanan – viktig länk till Nordeuropas näringsliv

Foto: Bombardier

– Götalandsbanan kommer att bli en viktig länk till Nordeuropas näringsliv som ger tillväxt, skapar nya arbetstillfällen och för miljoner människor närmare varandra, säger Stefan Lind, projektledare för Götalands-baneorganisationen. Göteborgs stad, Borås Stad, Jönköpings kommun, Linköpings kommun och Stockholms läns …

Bombardier driver på
järnvägens utveckling

Företagspresentation
Klas Wåhlberg, vd för Bombardier Transportation i Sverige.

Den pågående Sverigeförhandlingen, som ska resultera i landets första höghastighetsjärnväg, betyder mycket för järnvägssektorn och för Bombardier i Sverige som ledande branschföretag, säger Klas Wåhlberg, vd. – Det är oerhört spännande att Sverige investerar i järnvägssektorn och tar klivet över …

Sveriges största samhälls­byggnadsprojekt i modern tid

Foto: Ramböll

Götalandsbanan, den nya höghastighetsjärnvägen mellan Göteborg och Stockholm, knyter samman såväl Sveriges två största städer som medelstora städer längs med sträckan. Samhällsrådgivaren Ramböll är involverad i flera delsträckor i olika skeden. Götalandsbanan knyter ihop flera orter längs sträckningen och underlättar …

Transportkorridorer för ett sammanlänkat Europa

korridor_Ska¦ènebilden_150627

Öresundsregionens huvudutmaning är att säkerställa ett sammanhängande transportsystem som effektivt sammanbinder hela regionen och samtidigt skapar goda förbindelser till övriga Europa. Ungefär hälften av den export vi har, till dess värde sett, går ut via Skåne. Dels via Öresundsbron men …

Sverige spännande för
tysk nischspelare

Företagspresentation
mgw_MGW 4

Med sitt tydliga fokus på underhåll och reparationer av elektrolok har det tyska företaget mgw Service snabbt vuxit och blivit en etablerad aktör på den svenska marknaden. Företaget grundades i Kassel, Tyskland, 2005 och har specialiserat sig på konsultverksamhet, bedömningar, …

3D-teknik från spel visualiserar samhällsbyggnadsprojekt

Foto: Tyréns

På samhällsbyggnadsområdet kan 3D-modeller från spelbranschen visualisera komplexa projekt för såväl allmänhet som involverade aktörer. Modellerna stärker demokratiprocesserna kring samhällsbyggnadsprojekt och effektiviserar projektets samtliga faser. Att visualisera komplexa samhällsbyggnadsprojekt på ett pedagogiskt, intresseväckande och realistiskt sätt har på senare år …

Utvecklar trafiken på Sveriges inre vattenvägar

Företagspresentation
– Vi är först ut med att tillvarata möjligheten och realisera potentialen för godstrafik på Sveriges inre vattenvägar i praktiken, säger Johan Lantz, vd för Avatar Logistics.

Sedan Transportstyrelsen tillät inlandssjöfart på Vänern och i Mälaren har intresset för pråmfartygstransporter ökat markant. Avatar Logistics är ett nystartat logistikföretag som är först ut med att få fart på den svenska inlandssjöfarten. Avatar Logistics grundades i augusti 2015 av …

Snart färdigbyggt på Citybanan

Illustration: 3XN

Arbetet med Citybanan närmar sig slutfasen. Samtliga berg- och de flesta betongarbeten är avslutade, nu handlar det främst om installationsarbeten på de två nya stationerna samt bygget av järnvägen inne i själva tunneln. Vi producerar för över två miljarder kronor …

Framtidens kollektivtrafik
– ett attraktivare resande

John Hultén, föreståndare för kunskapscentret för kollektivtrafik, K2, i Lund.

– Framtidens kollektivtrafik kommer sannolikt att ha ett större utbud med en bättre service som lockar många fler människor än i dag. Det säger John Hultén, föreståndare för kunskapscentret för kollektivtrafik, K2, i Lund. K2 är nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik …

Specialistkompetens
på stabil grund

Företagspresentation
Anna Engström, gruppchef geologi och bergteknik Stockholm.

Den långa erfarenheten och stora kompetensen gör Bergab till en naturlig samarbetspartner i stora infrastrukturprojekt där tunnlar och berganläggningar ingår. Utbyggnaden av Stockholms tunnelbana, Citybanan, Västlänken och Götalandsbanan är några aktuella exempel. Planeringsprocessen för vägar och järnvägar är komplicerad och …

Västlänken satsar på entreprenadsamverkan

Illustration av möjlig utformning av plattform på Station Centralen. Illustration: Metro Arkitekter

Västlänken är en dubbelspårig järnvägsförbindelse för pendel- och regiontåg genom centrala Göteborg. Vid årsskiftet 2017/2018 drar bygget igång, men redan nu pågår planeringsarbetet för fullt med spännande entreprenadkontrakt i vardande. Västlänken kommer att bli cirka åtta kilometer lång, varav drygt …

Svaveldirektivet – miljövänligt men dyrt för sjöfarten

Harry Robertsson och Claes Berglund på Stena Rederi AB konstaterar att det nya svaveldirektivet inneburit stora investeringar. De menar att det är viktigt, även för industrin, att sjöfarten kan sänka sina kostnader. Foto: Jeanette Bergenstav

Kraven på minskade svavelutsläpp inom sjöfarten är givetvis bra för miljön. Men då de inte gäller över hela världen innebär det också en snedvriden konkurrens och höga kostnader för den svenska sjöfartsnäringen och därmed också för svensk industri. Den 1 …