3D-teknik från spel visualiserar samhällsbyggnadsprojekt

Text: Annika Wihlborg
Foto: Tyréns
Foto: Tyréns

På samhällsbyggnadsområdet kan 3D-modeller från spelbranschen visualisera komplexa projekt för såväl allmänhet som involverade aktörer. Modellerna stärker demokratiprocesserna kring samhällsbyggnadsprojekt och effektiviserar projektets samtliga faser.

Ulf Hedlund, avdelningschef på Tyréns.
Ulf Hedlund, avdelningschef på Tyréns.

Att visualisera komplexa samhällsbyggnadsprojekt på ett pedagogiskt, intresseväckande och realistiskt sätt har på senare år blivit allt viktigare. Den 3D-teknik vi efterfrågar finns i spelbranschen, säger Ulf Hedlund, avdelningschef på konsultföretaget Tyréns, som använder sig av tekniken när de skapar landskapsmodeller i 3D.
Spelbranschen är specialister på 3D-teknik som ger användaren en känsla av att vandra runt i en virtuell version av en verklighetstrogen miljö. För samhällsbyggare medför tekniken nya möjligheter att visualisera alltifrån den tilltänkta strukturen på en fasad till en tunnelkonstruktion eller en ny detaljplan för ett område.
– 3D-tekniken stärker samhällsbyggnadens demokratiaspekter eftersom medborgare kan ”vandra runt” i den virtuella miljön. 3D-tekniken tydliggör också projektets beståndsdelar för involverade entreprenörer, säger Ulf Hedlund.

Mats Svensson, projektledare för GeoBim på Tyréns.
Mats Svensson, projektledare för GeoBim på Tyréns.

Transparens i underjordsstrukturer
Ett av tillämpningsområdena för 3D-tekniken är vid tunnelbyggen och andra projekt inom underjordisk urban infrastruktur. Tyréns bedriver ett aktivt utvecklingsarbete kring geo-modeller i det nationella FoU-programmet TRUST (TRansparent Underground STructure), som gör strukturerna under jord mer transparenta.
– Med hjälp av GeoBim, som ingår i TRUST, framställer vi en 3D-miljö som visar information om landskapet, en stadsbild eller ett område. 3D-miljön kompletteras med data från bland annat trafikutredningar och akustikutredningar. Med GeoBim kan vi obehindrat läsa in data och samtolka data från många källor, säger Mats Svensson, projektledare för GeoBim på Tyréns.

Möjliggör långsiktig datalagring
GeoBim omfattar såväl datalagring som modellering, projektering och visualisering. Visualiseringar i GeoBim ger, enligt Mats Svensson, en tydligare och mer realistisk bild av verkligheten än vad traditionella modeller gör. Det ger en mer precis bild av hur stora avvikelserna är. GeoBim möjliggör även lagring av data från olika skeden i långsiktiga infrastrukturprojekt.
– 3D-tekniken gör det lättare att visualisera underjordiska projekt för en större målgrupp. Det är både ett mätverktyg och ett effektivt kommunikationsverktyg, säger Mats Svensson.

Publicerad: 28 september, 2015

Testing text