Adtollo utvecklar infrastruktur­branschens mest använda systemlösningar

Text: Annika Wihlborg

Stefan Andersson och Tomas Sandström på Adtollo.
Stefan Andersson och Tomas Sandström på Adtollo.
Adtollo är ett programvaruföretag som konstruerar dokumenthanteringssystem samt kart- och mätsystem som skräddarsytts utifrån samhällsbyggares behov. Adtollos programvara hjälper bland annat projektörer och entreprenörer med projekt-, ritnings- och dokumenthantering, beräkningsuppdrag inom CAD, mätning samt anläggningsprojektering.

Vårt dokumenthanteringssystem Chaos desktop används av tekniska konsulter, arkitekter, entreprenörer, de som producerar ritningar och modeller i projekt. Sedan Chaos lanserades har Trafikverket valt att använda det i sina vägprojekt, som Norra länken, Södra länken och Götatunneln. Det gör i sin tur att merparten av de tekniska konsulter som är upphandlade av Trafikverket i dessa projekt använder systemet, säger Stefan Andersson, vd och affärsområdesansvarig för dokumenthantering på Adtollo.
Chaos och Chaos desktop har under årens lopp utvecklats i takt med Trafikverkets skiftande behov. Systemet följer Trafikverkets publikationer och regelverk. Det är Trafikverkets stora projekt som bidragit till att ständigt utveckla produkterna, exempelvis Norra och Södra länken i Stockholm. En funktion som adderades i samband med arbetet med Förbifart Stockholm är möjligheten att ta emot och samla all bergtunneldokumentation på ett enhetligt sätt, oavsett vilken entreprenör dokumentationen kommer ifrån. Via Chaos illustreras även framdriften i arbetstunnlarna på ett tydligt sätt. I december 2016 lanseras en molnbaserad version av Chaos desktop, Nebula.

Topocad gör mätdata tillgängliga
Inom mät- och kartsystem heter Adtollos lösning Topocad. Det är ett egenutvecklat CAD-system som funnits sedan 1995. Topocad används för att arbeta med mätningstekniska beräkningar, kartredigering och mängdberäkning. Systemet innehåller en mängd specialiserade funktioner. Topocad är ett mångsidigt system som täcker in allt från produktion av kartprodukter till ingenjörens behov av tekniska beräkningar på en byggarbetsplats. Systemet har ständigt utvecklats i takt med tekniken, från 2D-kartor till avancerade 3D-modeller och BIM-stöd.
– Topocad gör mätdata tillgängliga för samtliga involverade i ett infrastrukturprojekt. Tidigare har BIM ofta använts som ett utpräglat designerverktyg, men vår vision är verkligen att tillgängliggöra data i BIM-format, solider och metadata på ett enkelt och lättöverskådligt sätt, även för exempelvis utsättare och mättekniker. Topocad kan med fördel användas också av entreprenörer i olika infrastrukturprojekt, inte minst eftersom systemet har ett bra BIM-stöd och en avancerad 3D-visualisering, säger Tomas Sandström, affärsområdesansvarig för mät- och kartsystem på Adtollo.

Publicerad: 04 oktober, 2016

Testing text