Citybanans system finslipas inför invigning sommaren 2017

Text: Annika Wihlborg

Citybanan Station City. Foto: Mikael Ullén/Trafikverket
Citybanan Station City. Foto: Mikael Ullén/Trafikverket
Citybanan, en sex kilometer lång pendeltågstunnel med två nya stationer, börjar bli redo för invigningen sommaren 2017. Fram till våren 2016 pågick de sista tunga byggarbetena i form av betongarbeten och byggnation av spåren till tågen. Nu fokuserar man istället på att testa samtliga tekniska system samt att trimma in hela anläggningen.

Kjell-Åke Averstad, Trafikverkets projektchef för Citybanan. Foto: Mikael Ullén/Trafikverket
Kjell-Åke Averstad, Trafikverkets projektchef för Citybanan. Foto: Mikael Ullén/Trafikverket
I juni 2016 färdigställdes byggnationen av Citybanan. Fram till januari 2017 jobbar vi med att färdigställa installationerna och provningar av samtliga tekniska system, alltifrån signaler till ventilation, rulltrappor och plattformsdörrar vid stationerna. Dessutom byter SL ut sina äldsta pendeltåg till den modernare typ som kan trafikera Citybanan, säger Kjell-Åke Averstad, Trafikverkets projektchef för Citybanan.
Projekt Citybanan kan indelas i två delar: själva tunneln och järnvägen samt de två nya stationerna under T-Centralen och Odenplan. Parallellt med hela Citybanan löper dessutom en service- och räddningstunnel dit resenärer kan evakueras vid en eventuell brand. Trafikverket genomför kontinuerligt räddningsövningar tillsammans med blåljuspersonal för att ha beredskap om en brand skulle inträffa.

Testar tekniska system
– Vi har slagit på strömmen i kontaktledningen och spåren är klara, vilket innebär att vi kunnat testa pendeltåg i full hastighet i tunneln. Arbetet pågår med att testa plattformsväggarna samt att säkerställa att signaltavlor och skyltar är rätt placerade. Dessutom arbetar fjorton konstnärer med att skapa konstnärlig utsmyckning på stationerna. Samordningen och logistiken är styrande, säger Kjell-Åke Averstad.
Bygget av Citybanan är uppdelat i åtta anläggnings- och omkring 25 installationsentreprenader. Den senaste anläggningsentreprenaden som färdigställdes var betongtunnlarna vid station Stockholms södra, som Implenia ansvarade för. Byggentreprenaden vid station Stockholm City har NCC ansvarat för, medan Q-gruppen ansvarat för byggentreprenaden vid station Stockholm Odenplan. Strukton Rail har byggt järnvägsspåren, Bombardier ansvarar för signalställverket för hela Citybanan och Gilgen ansvarar för plattformsväggarna.
– Hela Citybanan färdigställs ett år tidigare än vår ursprungliga tidsplan. De tre sommaravstängningar som vi genomförde 2009, 2011 och 2013 på tunnelbanans blå linje mellan T-Centralen och Rådhuset genomfördes exakt enligt tidsplan. Det var en avgörande framgångsfaktor för att projektet blev klart tidigare än planerat, säger Kjell-Åke Averstad.

Johnny Ljung, Strukton Rails projektchef för Citybanan.
Johnny Ljung, Strukton Rails projektchef för Citybanan.
Byggde hela spårsträckningen
Strukton Rail har byggt hela spårsträckningen med tillhörande teknik i projektet. I uppdraget ingick bland annat att bygga en sex kilometer lång dubbelspårig bana genom centrala Stockholm, mellan Tomteboda och Stockholms Södra.
– Sedan byggnationen startade i maj 2014 har vi övertagit etapp efter etapp och byggt järnväg med tillhörande tekniksystem. Vi har tagit över färdigsprängda tunneldelar med grusad yta och betongkanalisation för kablar som andra markentreprenörer byggt. Nu är spåren med tillhörande installationer färdigbyggda och vi är delaktiga i samordnade provningar med Trafikverket, säger Johnny Ljung, Strukton Rails projektchef för Citybanan.
Utöver att bygga spåren har de även installerat kontaktledning, elkraft och belysning, signalsystem, teleteknik samt brandlarm. Strukton har även installerat blixtljuslampor och akustiska larmdon som uppfyller de strikta säkerhetskraven i samband med tunnelbyggen. En del av Struktons arbeten har genomförts i sänktunneln under Riddarfjärden, där järnvägsspår och växlar ska gjutas på plats.
– Citybanans främsta utmaningar var för vår del att arbete under jord kräver mycket säkerhetsplanering och uppföljning för att klara av en eventuell utrymning. Utrymningsvägarna måste alltid hållas fria från material, vilket varit en stor utmaning.
Logistiken med både material och transport av personal i tunneln har också varit en utmaning, säger Johnny Ljung.

Femårigt underhållskontrakt
I september 2016 inleddes Strukton femåriga underhållskontrakt med Trafikverket. Underhållskontraktet inkluderar all teknik för järnvägens spår-, el-, och signalsystem, vilket sammanfattningsvis innebär att Strukton Rail ansvarar för att Citybanan håller god standard. Strukton ansvarar även för avhjälpande underhåll, exempelvis felavhjälpning.

Citybanan
Citybanan är en sex kilometer lång pendeltågstunnel under centrala Stockholm, med två nya stationer: Stockholm City och Stockholm Odenplan. I projektet ingår även en 1,4 kilometer lång järnvägsbro i Årsta. På de två spåren söder om Stockholm C går idag cirka 550 tåg per dag och 60 procent av dem är pendeltåg. Med Citybanan får pendeltågen två egna spår, vilket fördubblar kapaciteten och gör att tågen kan gå tätare och punktligare.
Publicerad: 04 oktober, 2016

Testing text