Effektiva flöden med Big Data

Text: Annika Wihlborg

Andreas Gyllenhammar, hållbarhetschef på Sweco. Foto: Tina Stafrén
Andreas Gyllenhammar, hållbarhetschef på Sweco. Foto: Tina Stafrén
Den smarta staden är en stad där samhällets olika system kommunicerar och samverkar, vilket genererar ekonomiska, sociala och miljömässiga vinster. Flera faktorer bidrar till att Sverige nu är redo att på allvar ta till sig och tillämpa den smarta stadens teknik, som bland annat kan effektivisera infrastrukturflödet.

I vårt samhälle produceras stora datamängder i princip överallt. Genom att koppla samman de system som samlar upp data och styr tekniken i samhället och identifiera synergieffekter genom att korstabulera Big Data kan framtidens smarta städer bli effektivare och mer hållbara att leva och verka i. I en smart stad optimeras och effektiviseras flöden genom att nyttja befintliga datamängder, säger Andreas Gyllenhammar, hållbarhetschef på Sweco och föreläsare på temat Smart Cities på Future Transport-mässan.

Effektiviserar järnvägsunderhåll
För att de smarta städerna ska bli verklighet krävs en ny generations affärsmodeller med fokus på att maximera nyttan med de resurser som finns i form av data från olika tekniska system. Andreas Gyllenhammar anser att it har potential att generera ett paradigmskifte i infrastruktursektorn, inte minst sedan sensortekniken har blivit allt mer kostnadseffektiv. Tekniken finns där, nu är det upp till infrastrukturaktörerna att dra nytta av dess fulla potential.
– Sensorer som placerats ut längs med järnvägsspåren och redan på ett tidigt stadium indikerar när underhåll kan behövas vid en specifik position längs med banan och därmed underlättar arbetet med att sätta in tillståndsbaserade insatser när de behövs som mest är ett exempel på smart teknik som effektiviserar järnvägsunderhållet. Ytterligare ett exempel är högeffektiva kollektivtrafiklinjer som ruttoptimeras utifrån aktuella trafikdata eller smarta system i bilar som hjälper trafikanter att planera sin resväg baserat på eventuella trafikstörningar och en dynamisk trafiksituation, säger Andreas Gyllenhammar.

Smarta städer involverar invånarna
En smart stad blir också mer dynamisk och kan reagera på omvärldsfaktorer. SMHI är en av de allt fler samhällsaktörer som nyligen släppt sina data fria och det möjliggör till exempel att man kan anpassa vattensystemen när det är risk för översvämning. Här kan man spara mycket pengar.
– Det viktigaste en smart stad tillför är en efterlängtad hastighetsökning för samhällsutvecklingen. Vi inser nu att vi fått ett verktyg vi letat efter och att det plötsligt är mycket större sannolikhet att vi kan nå de uppsatta klimat- och hållbarhetsmål som vi jobbar mot, säger Andreas Gyllenhammar.

Publicerad: 28 september, 2015

Testing text