Förbifart Stockholm satsar på BIM och digital projektering

Text: Annika Wihlborg

Sätra varv, förstärkning av hamnen för kommande transport av bergmassor sjövägen. Foto: Mikael Ullén / Trafikverket
Sätra varv, förstärkning av hamnen för kommande transport av bergmassor sjövägen. Foto: Mikael Ullén / Trafikverket
Sveriges största pågående anläggnings- och infrastrukturprojekt, Förbifart Stockholm, fortlöper enligt tidsplan och budget. Åttio procent av upphandlingsarbetet av anläggningsarbetena är klara, men mindre än tio procent av genomförandefasen är slutförd. För närvarande pågår entreprenader i många delar av Stockholm, bland annat i Kungens Kurva, Johannelund, Lunda, på Lovön och vid trafikplats Häggvik längs med E4:an.

Tunnelarbetena i Förbifart Stockholm ska pågå i sex år, sammanlagt drygt 50 kilometer tunnlar och 19 miljoner ton berg ska sprängas ut. Arbetena i såväl norra som västra och södra Stockholm har på senare tid blivit allt mer synliga för trafikanterna.
Några av de främsta tekniska utmaningarna är att inte sänka grundvattennivåerna för mycket i tunnlarna, att hantera sektioner med dålig vägkvalitet samt att hitta fungerande lösningar för tunnelpassager med dålig bergkvalitet.

Johan Brantmark, Trafikverkets projektchef för Förbifart Stockholm. Foto: Thomas Henrikson
Johan Brantmark, Trafikverkets projektchef för Förbifart Stockholm. Foto: Thomas Henrikson
Upphandlingsarbetet snart klart
– Åttio procent av upphandlingsarbetet av anläggningsentreprenaderna är slutförda, men några har överklagats. I juli räknar vi med att få in ett domslut på överklagan på en entreprenad på Lovön och i augusti överprövas en överklagan av en tunnelentreprenad i Skärholmen. Den entreprenad som överklagades i Häggvik har däremot tillfallit NCC i enlighet med vårt ursprungliga beslut, säger Johan Brantmark, Trafikverkets projektchef för Förbifart Stockholm.
Bland övriga entreprenader finns en tunnelentreprenad i Lunda som tilldelats den Schweiziska entreprenören Implenia, som även genomför en entreprenad i Johannelund. Det tjeckiska företaget Subterra tilldelades en entreprenad i Skärholmen.
Nästa fas i projektet är att etablera ett gott samarbete med våra nya entreprenörer, att den projektering som genomförts överförs till entreprenörerna samt att de kommer igång med sin del av projekteringsarbetet.
– I Häggvik och Akalla har brobreddningsarbetet snart avslutats och vid Johannelunds tunnelbanestation i västra Stockholm pågår förberedande arbeten inför tunnelsprängningarna som inleds i september/oktober och därefter ska pågå i sex års tid. I Skärholmen byggs på- och avfarter för bussar, säger Johan Brantmark.

Digital projektering
På E4:an i höjd med Kungens Kurva, arbetar Skanska med en av projektets mest omfattande entreprenader. För närvarande pågår schakt- och anläggningsarbeten samt mycket arbete vid sidan av E4:an som förbereder inför vinterns planerade större trafikomläggningar av trafiken på E4:an.
– Förbifart Stockholm är Trafikverkets första projekt där vi tillämpar digitala modeller vid upphandlingen av entreprenörer. Vi ligger i framkant och hoppas kunna överföra kompetens till andra projekt kring BIM och digital projektering. Det leder till en förbättrad kvalitetssäkring och utökade möjligheter att revidera entreprenaderna under projektets gång, vilket är nödvändigt i ett så här omfattande projekt, säger Johan Brantmark.

Förbifart Stockholm
Förbifart Stockholm är en ny sträckning för E4 väster om Stockholm som kommer att förenkla vardagen och skapa förutsättningar för fortsatt utveckling i regionen. Leden, som består av 21 km ny väg varav 18 km i tunnel, binder samman de norra och södra länsdelarna, avlastar Essingeleden och innerstaden och minskar känsligheten för störningar i Stockholms trafiksystem.
Publicerad: 04 oktober, 2016

Testing text