Fördubblingsmål för kollektivtrafiken

Text: Sandra Ahlqvist

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Erik Levander, expert på transporter och infrastruktur hos SKL.
Erik Levander, expert på transporter och infrastruktur hos SKL.
Hos Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är infrastruktur och kollektivtrafik ständigt högt på agendan. I början av oktober anordnar SKL Trafik- och gatudagarna 2016, mötesdagarna för dig som jobbar med infrastruktur och transporter.

Arrangemanget har utvecklats till att bli en av landets viktigaste mötesplatser för trafikplanering, kollektivtrafik och samhällsbyggande, för såväl politiker som tjänstemän från hela Sverige.
– Fokus för i år är att planera inför morgondagens samhälle. Hur ställer vi om till mer hållbara transporter, samtidigt som ett stort generationsskifte sker? Hur förändrar nya typer av fordon, ökad urbanisering och klimatförändringar kommunernas stadsplanering? Det gäller att hänga med i utvecklingen, säger Erik Levander, expert på transporter och infrastruktur hos SKL.

Sara Rhudin, SKL:s avdelning för tillväxt och samhällsbyggnad. Foto: Ellen Kraft
Sara Rhudin, SKL:s avdelning för tillväxt och samhällsbyggnad. Foto: Ellen Kraft
Nysatsning på Nollvisionen
Det har skett en viss avmattning i reduceringen av antalet allvarligt skadade och döda i trafiken. Nollvisionen har varit extremt framgångsrik, men nu behövs nya ansatser. Därför har regeringen utannonserat ett intensifierat arbete för trafiksäkerheten där bland annat ny bashastighet ska utredas.
– En utmaning i det fortsatta arbetet ligger i utformning av gaturummet. Bland annat behöver gående och cyklister tas på större allvar och separeras på ett bättre sätt från varandra. En annan viktig del är hastighetsefterlevnad och där samverkar vi med Trafikverket för att få upp fler hastighetskameror på kommunalt vägnät, konstaterar Levander.
Sara Rhudin vid SKL:s avdelning för tillväxt och samhällsbyggnad jobbar strategiskt med kollektivtrafikfrågor.
– Ändrade förhållanden i samhället innebär att kollektivtrafiken också behöver förändras. Det finns många saker att tänka på för att göra kollektivtrafiken till det bästa valet, såsom priser, tillgänglighet, punktlighet och mycket mer.

Utmaningar ger nya lösningar
Goda möjligheter till pendling inom och mellan regioner medför regionförstoring och ger tillväxt och ökad sysselsättning. Det finns ett fördubblingsmål för kollektivtrafiken och det är därmed väsentligt att föra en diskussion både ur ett transportslagsövergripande perspektiv och kring hur samhällsplaneringen kan bidra till bättre förutsättningar för en omställning av transportsystemet.
– Kollektivtrafik är ett medel för att uppnå andra mål, exempelvis minskad trängsel, ökad tillgänglighet och för att bidra till att uppnå klimatmål. Det är nödvändigt att titta på helheten och hur allting samverkar. Det finns stora utmaningar, vilket medför nya lösningar och spännande möjligheter, avslutar hon.

Publicerad: 04 oktober, 2016

Testing text