Förnyar sig för att svara upp till framtidens behov

Text: Annika Wihlborg

Viktor Finn, chef för Trafikverksskolan.
Viktor Finn, chef för Trafikverksskolan.
Den 1 januari 2016 bytte Järnvägsskolan i Ängelholm namn till Trafik­verksskolan. Namnbytet var en följd av att Trafikverket har samlat all intern och extern utbildningsverksamhet i en skola, men det symboliserar även en nystart för den drygt sextioåriga skolan.

Vi fortsätter att utveckla och leverera högkvalitativ väg- och järnvägsutbildning till marknaden och till Trafikverket, säger Viktor Finn, som tillträdde chefsposten för Trafikverksskolan i september 2015. Han har tidigare arbetat som rådgivare åt Trafikverkets generaldirektör och har även utvärderat europeiska järnvägslösningar för Trafikverket i Bryssel.
I Ängelholm har Trafikverksskolan en omfattande övningsanläggning, Skandinaviens enda helt kompletta järnvägsskola, där tekniker, ingenjörer och tågpersonal får teoretisk och praktisk träning i en realistisk och säker järnvägsmiljö. Här genomförs de utbildningar som kräver praktisk träning. Andra kurser genomförs ofta ute hos kund eller delvis på distans.

Fokus på blended learning
Utöver Trafikverkets interna utbildningar erbjuder Trafikverksskolan väg- och järnvägstekniska uppdragsutbildningar för bland annat entreprenörföretag, teknikkonsultföretag och järnvägsförvaltningar i Sverige och utomlands. De bedriver dessutom YH-utbildningar med inriktningar till lokförare och järnvägstekniker. På Trafikverksskolan erbjuds även ett fjärde tekniskt gymnasieår och en ingenjörsutbildning i samarbete med LTH.
– Järnvägsbranschen betraktas emellanåt som konservativ. Jag hoppas att jag, i egenskap av en relativt ung chef, ska bidra till att förnya Trafikverksskolans verksamhet. Det råder ingen tvekan om att våra utbildningar är uppskattade och efterfrågade, däremot kan de behöva paketeras på ett annorlunda sätt i framtiden. Vi satsar exempelvis mycket på att utveckla nya kurskoncept som inkluderar blended learning, som till exempel kan vara en kombination av klassrumsundervisning och e-learning, säger Viktor Finn.

Förstärker kompetensen
Han anser att uppdragsutbildningsverksamheten och utbildningsverksamheten för Trafikverket korsbefruktar varandra, vilket bidrar till att båda verksamheterna kommer att utvecklas framöver.
– När det gäller de utbildningar som vi genomför för Trafikverkets räkning så handlar det om att i högre utsträckning betrakta utbildning som ett strategiskt verktyg. Vi kommer även fortsättningsvis satsa på att erbjuda en bredd av olika utbildningar inom järnväg och väg. Det innebär att vi förstärker vår kompetens inom vissa områden, exempelvis trafiksäkerhet, säger Viktor Finn.

Publicerad: 04 oktober, 2016

Testing text