Full fart med bygget av Marieholmsförbindelsen

Text: Anette Bodinger
Fotomontage över det framtida utseendet av Marieholmsförbindelsen. Foto: Per Petersson, perpixel.se
Fotomontage över det framtida utseendet av Marieholmsförbindelsen. Foto: Per Petersson, perpixel.se

Arbetet med Marieholmsförbindelsen är i full gång och Trafikverkets projektchef Per Rydberg är nöjd med hur arbetet fortskrider.
– Vi håller våra tider, vi håller budget och har en tydlig bild av hur det hela ska gå till.

Per Rydberg, projektchef för Marieholmsförbindelsen.
Per Rydberg, projektchef för Marieholmsförbindelsen.

Marieholmsförbindelsen består av både väg och järnväg och innehåller fyra totalentreprenader. Södra Marieholmsbron, en järnvägsbro över Göta älv drivs av Skanska i konsortium med danska MT Højgaard. Marieholmstunneln, med anslutningar i Tingstadsmotet och Marieholmsmotet, är indelad i tre entreprenader där Züblin/Boskalis tar hand om tunnelbygget, Peab ansvarar för trafikplatsen vid Marieholm och NCC tilldelats Trafikplats Tingstad.
Projektet innehåller en hel del utmaningar, både vad gäller teknik och arbetsmiljö.
– När det gäller trafikplatserna är utmaningen att arbetet sker mitt i trafiken. Vi har precis startat arbetena på västra sidan av älven där tunneln ska komma upp på E6, berättar Per Rydberg.
På östra sidan älven har arbetet kommit något längre. Här öppnas den norrgående bron för trafik i november. Den södra öppnas under våren 2016, och då kommer också stora delar av trafikplatsen på E45 att vara klar.
– Vi är verkligen stolta över att trafiken har flutit på så bra som den har gjort, rakt igenom vår arbetsplats under mer än ett års tid, säger Per Rydberg.

Pär Land, vd Züblin Scandinavia.
Pär Land, vd Züblin Scandinavia.

Sänktunnel
Marieholmstunneln under Göta älv, som blir ett komplement till den befintliga Tingstadstunneln, ska byggas som sänktunnel i tre segment om 100 x 30 x 10 meter i en torrdocka, konstruerad av rörspont i form av 39 meter långa stålrör som pressas ner leran. Väggarna är klara och nu vidtar utgrävning av dockan.
– Den stora tekniska utmaningen är att utföra de stora schakterna ner till 18 meters djup i den ökända Göteborgsleran. I den torrlagda schakten på Marieholmssidan ska sedan tunnelelementen gjutas för att sedan skeppas ut och sänkas i slutligt läge. En sådan här omfattande schakt under så komplicerade geotekniska förhållanden har aldrig tidigare gjorts i Sverige. I vårt expertteam ingår därför specialister, konsulter och entreprenörer från sex olika europeiska länder med erfarenhet från liknande projekt på andra håll i världen, berättar Pär Land, vd Züblin Scandinavia.
Züblin var ansvarig entreprenör även för bygget av sänktunneln i Söderström i Stockholm.
– Vi har med oss färsk kompetens och erfarenheter från Stockholm som vi kan tillämpa i detta projekt. Det goda samarbetet med Trafikverket är en utmärkt plattform för en smidig framdrift. Arbetsmiljö är i fokus liksom riskhantering, miljöarbete och kommunikation med omvärlden. Tillsammans kommer vi att se till att trafiken genom tunneln kan släppas på om fem år som planerat, fastslår Pär Land.

Publicerad: 28 september, 2015

Testing text