”Målet är en byggstart under 2017”

Text: Anette Bodinger, Foto: Sandra Backlund, Sallyhill Kommunikation

HG Wessberg, förhandlingsperson på Sverigeförhandlingen.
HG Wessberg, förhandlingsperson på Sverigeförhandlingen.
Sverigeförhandlingen har regeringens uppdrag att snabbt bana väg för nya stambanor för höghastighetståg i Sverige som ska köra i 320 km/h. Satsningen ska öka tillväxten och möjliggöra byggandet av upp till 100 000 nya bostäder.

I somras överlämnade Sverigeförhandlingen resultatet av förhandlingarna med kommunerna längs banan till regeringen.
– Överenskommelserna innebär i korthet att tolv stationer är utsedda och att vi har åtaganden från kommunerna om att bygga cirka 110 000 bostäder, säger HG Wessberg, förhandlingsperson på Sverigeförhandlingen, som också konstaterar att kommunernas vilja att komma med bostadsåtaganden har överträffat alla förväntningar.
– Vårt mål var 100 000 nya bostäder längs sträckan, i den siffran skulle även storstäderna räknas in. Att kommunerna nu själva har lyckats uppfylla bostadsmålet är ett tydligt kvitto på deras starka engagemang i att få den här banan byggd.
I samband med att förhandlingsresultatet levererades lämnade Sverigeförhandlingen även en rekommendation till regeringen om att det bör fattas ett beslut om att etappen Stockholm–Jönköping ska byggas först – och i ett svep.
– Att snabbt få till en höghastighetsjärnväg på denna sträckning ger stora avlastningseffekter på södra stambanan och bidrar till att skapa en mycket stark arbetsmarknadsregion i det snittet, säger HG Wessberg.

Ny fas
Just nu ligger Sverigeförhandlingens fokus på förhandlingar med storstäderna. Kärnfrågorna rör bara delvis höghastighetstågen, här handlar det mer om hur mycket staten är beredd att delfinansiera kollektivtrafiksatsningar i storstäderna.
– Näst i tur står arbetet med att få till en utbyggnadsstrategi, det vill säga i vilken ordning banan ska byggas inom ramen för ett samlat höghastighetstågsystem. Här finns ett antal ingångsvärden, varav ett är att det inte kommer att gå några höghastighetståg på banorna innan en delsträcka mellan de två ändpunktstationerna, Stockholm–Göteborg eller Stockholm–Malmö, är klara. Det finns helt enkelt inte ekonomi för operatörerna att investera i höghastighetståg om inte minst en ändpunktsträcka är klar, förklarar HG Wessberg.
Ett annat viktigt ingångsvärde är var man först ska börja bygga i syfte att avlasta de hårt ansträngda stambanorna, ett tredje värde är lönsamhet.
– Vi ska presentera en strategi för utbyggnaden under nästa år. Målet är en byggstart i den norra delen av systemet under 2017 och att Sverige ska ha en höghastighetsjärnväg senast 2035, säger HG Wessberg.

Publicerad: 04 oktober, 2016

Testing text