Marieholmsförbindelsen är avgörande för exportindustrin

Text: Annika Wihlborg

Trafikverket inviger nya Södra Marieholmsbron över Göta Älv. Närvarande var bland andra infrastrukturminister Anna Johansson och generaldirektör Lena Erixon. Foto: Kasper Dudzik
Trafikverket inviger nya Södra Marieholmsbron över Göta Älv. Närvarande var bland andra infrastrukturminister Anna Johansson och generaldirektör Lena Erixon. Foto: Kasper Dudzik
Marieholmsförbindelsen består av Marieholmstunneln, som avlastar den hårt trafikerade Tingstadstunneln, samt Södra Marieholmsbron, en 1500 meter lång järnvägsbro över Göta älv. I slutet av mars 2016 invigdes nya Marieholmsbron, vilket förstås utgör en viktig milstolpe i projektet.

Per Rydberg, Trafikverkets projektchef för Marieholmsförbindelsen. Foto: Staffan Andersson
Per Rydberg, Trafikverkets projektchef för Marieholmsförbindelsen. Foto: Staffan Andersson
Under sommaren påbörjas byggnationen av det första av de tre tunnelelement som tillsammans ska utgöra Marieholmstunneln. Tunneln ska bidra till en ökad trafiksäkerhet, regional utveckling och dessutom generera miljöfördelar. Bakgrunden till projektet är de drygt 230 000 fordon som dagligen passerar Göta Älv. Fram till år 2020 beräknas resorna över Göta älv öka med 25 procent och antalet fordon genom Marieholmstunneln uppgå till 50 000 per vardagsdygn.
– Tunneln kommer även att avlasta den befintliga Tingstadstunneln samt Olskroksmotet och Gullbergsmotet, två av Göteborgs mest trafikintensiva platser. Att Marieholmsförbindelsen byggs i ett av Göteborgs mest centrala och trafikintensiva områden är förstås en utmaning i sig, säger Per Rydberg, Trafikverkets projektchef för Marieholmsförbindelsen.
Den 29 mars 2016 invigdes den 1 500 meter långa lyftsvängbron Södra Marieholmsbron, som sträcker sig från Kvillebangården till Olskroken. Bron över Göta Älv ska minska störningarna och öka robustheten i hela järnvägssystemet och möjliggöra mer godstrafik på järnväg, inte minst till Göteborgs hamn, Sveriges i särklass största och strategiskt viktigaste hamn. Den nya bron anlände med båt och pråm via Göta älv och lyftes därefter på plats i älven. I samband med att den nya bron invigdes styrdes godstrafiken om dit för att den gamla bron ska kunna repareras.

Minskar sårbarheten
Marieholmstunneln ska avlasta Tingstadstunneln och länka samman E6 med E45 och E20 via Partihallsförbindelsen. Den ökar även tillgängligheten och minskar sårbarheten till Göteborgs hamn, Norra Älvstranden och industrierna på västra Hisingen.
– Marieholmsförbindelsen består av fyra stora entreprenader: trafikplatsen på Marieholm som Peab ansvarar för, trafikplatsen på Tingstad som NCC ansvarar för, järnvägsbron som Skanska och MT Höjgard ansvarar för samt Zublin och den holländska entreprenören Boskalis som ansvarar för sänktunnlarna och muddringsarbetena. Vi är mycket nöjda med kompetensen och erfarenheten hos de entreprenörer som kontrakterats i projektet, säger Per Rydberg.

Marieholmstunneln
Marieholmstunneln dimensioneras för en hastighetsgräns på 70 kilometer i timmen och byggs som en sänktunnel, vilket innebär att tunnelelementen sänks ner och anläggs i en muddrad ränna under älven. Tunneln beräknas stå klar 2020 och i mars 2017 räknar man med att det första tunnelementet är klart för sänkning. Tidsplanen medger en viss flexibilitet vad gäller nedsänkningen av tunnelelementen.
Publicerad: 04 oktober, 2016

Testing text