Ny fas i Förbifart Stockholm

Text: Anette Bodinger

Projektchefen Johan Brantmark ser fram emot att springa 2026 års invigningslopp på Förbifart Stockholm. Foto: Thomas Henrikson
Projektchefen Johan Brantmark ser fram emot att springa 2026 års invigningslopp på Förbifart Stockholm. Foto: Thomas Henrikson
I mitten av augusti skrevs de första entreprenörskontrakten i arbetet med Förbifart Stockholm. Viktiga milstolpar i projektet som nu lämnar planeringsfasen och påbörjar själva bygget.

I mitten av augusti slöt vi avtal med Implenia som fått uppdraget att bygga den stora bergtunneln vid Johannelund. Vi har även skrivit det första ovanjordskontraktet. Här är det Skanska som fått ansvaret att bygga den första delen vid trafikplatsen i Kungens Kurva. Kontrakten gör väldigt tydligt att det är en ny fas som projektet går in i, säger Johan Brantmark, projektchef Förbifart Stockholm.
Kontraktet med Implenia, som i våras köpte upp Bilfinger Construction, är på 2,1 miljarder och omfattar ett bygge på 3,6 km parallella huvudtunnlar samt på- och avfartsramper i Vinsta. Planerad byggstart är i oktober.
I Skanskas uppdrag ingår bland annat att bygga anslutningarna söderut till och från Förbifart Stockholms tunnlar samt en ny trafikplats vid Kungens Kurva, Lindvreten norra. Kontraktssumman för entreprenaden i Kungens Kurva är cirka 1,3 miljarder kronor.

Full aktivitet
– Det är full fart i projektet. Vi har ett stort antal förfrågningsunderlag som ligger ute och rör bland annat entreprenader i Akalla, Häggvik och på Lovön.
Projektet har även några juridiska processer som kommer att löpa under hösten.
– Det handlar om en miljödom som vi har överklagat och som ska prövas under hösten. Sedan är det några detaljplaner som är överprövade till mark- och miljööverdomstolen. Förhoppningsvis kommer domslut i dessa frågor inom några veckor.
Ett stort fokus för projektledningen nu när projektet går in i en ny fas är att lägga grunden för ett bra samarbete, dels med alla entreprenörer, dels med allmänheten.
– Det gäller att ha rätt bemanning, rätt kompetens, rätt attityd och få all information att flöda inom och utanför projektet. Ett gott samarbete på alla plan är A och O.
Byggtiden är beräknad till cirka tio år. 2026 ska Förbifarten vara redo för trafik.
– Det är en lång resa men vi ska göra allt för att tillsammans med våra entreprenörer genomföra bygget så snabbt och smidigt som möjligt.
Vad gör du själv 2026?
– Då springer jag invigningsloppet på Förbifart Stockholm, det ser jag verkligen fram emot.

Publicerad: 28 september, 2015

Testing text