Projekt Ostlänken fortskrider i snabb takt, med planerad byggstart 2017

Text: Annika Wihlborg, Foto: Kenneth Hellman

Malin Holen, Trafikverkets projektchef för Ostlänken.
Malin Holen, Trafikverkets projektchef för Ostlänken.
Projekt Ostlänken, som består av en drygt 15 mil lång dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping, tar de första stegen mot en ny generation järnväg i Sverige. Förberedelserna inför den planerade byggstarten 2017 fortlöper enligt plan med målet att de första tågen ska kunna rulla på Ostlänken 2028.

Det senaste året har projekt Ostlänken präglats av en god framdrift på flera fronter. Nu arbetar vi parallellt med projektering, förberedelser för produktion samt produktionsstart på delar av sträckan. Strax innan sommaren nådde projektet en viktig milstolpe då den fjärde och sista leverantören som ska utforma våra järnvägsplaner tilldelades sitt uppdrag.
– Nu arbetar ÅF/Tyréns, COWI, Sweco och WSP med järnvägsplanerna för de olika delsträckorna. Järnvägsplanerna ska vara fastställda senast 2020. Det är självklart viktigt att järnvägsplanerna färdigställs i tid för att vi ska kunna hålla tidsplanen i hela projektet. Det är nu, i samband med projekteringen, som vi har möjlighet att skapa förutsättningarna för en säker byggtid och en hållbar järnvägsanläggning för framtiden, säger Malin Holen, Trafikverkets projektchef för Ostlänken.
Projekt Ostlänken utvecklas nu mot en produktionsfas, men Malin Holen betonar vikten av att inte släppa fokus på den pågående projekteringen. Hon understryker också vikten av en nära samverkan mellan entreprenörer, konsultbolag, Trafikverket och de berörda kommunerna utmed sträckan. De drygt femton milen höghastighetsjärnväg inkluderar bland annat drygt 200 broar och 20 kilometer tunnlar.

Utmanande ledning och styrning
– En av de största utmaningarna i projekt Ostlänken är att just att projektering, produktionsförberedelser och produktion kommer att pågå parallellt under flera år. Under 2016 har vi också sjösatt en ny organisation som är mer produktionstung för att kunna stötta den entreprenadindelning vi gjort. Vi har delat in hela projektet i sexton huvudentreprenader med planerad successiv byggstart mellan 2019 och 2021. Ambitionen är att inleda byggstart av projektet steg för steg från 2017, och först ut blir delprojekt Godshantering Norrköping, säger Malin Holen.

Publicerad: 04 oktober, 2016

Testing text