Skåne överens om regionens framtida infrastruktur

Text: Anette Bodinger

Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande. Foto: Jens Christian
Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande. Foto: Jens Christian
Region Skåne och de sju kommuner som utgör Skånes större tillväxtkärnor står enade bakom Skånebilden – en gemensam skånskt ståndpunkt för att försäkra bästa möjliga resultat för Skåne i förhandlingen om höghastighetsbanan.

Skånebilden är en överenskommelse där regionen tillsammans med Malmö, Helsingborg, Lund, Kristianstad, Hässleholm, Trelleborg och Ystad enats om en gemensam linje i utvecklingen av Skånes framtida infrastruktur.
– Samsynen kring Skånebilden i Sverigeförhandlingen är ett viktigt steg mot ett mer attraktivt och konkurrenskraftigt Skåne. Genom bättre infrastruktur kan vi tillvarata regionens utvecklingsmöjligheter och underlätta människors vardag, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande.

Underkapacitet
Skånebilden omfattar en rad olika infrastruktursatsningar, en av de mest aktuella är utbyggnad av järnvägen i allmänhet och höghastighetsbanan i synnerhet. Samsynen gäller bland annat sträckningen av den framtida höghastighetsbanan mellan Malmö och Stockholm. Den ska enligt Skånebilden gå från Malmö via Lund och Hässleholm på sin väg mot Stockholm. Med konkurrenskraftiga restider ska även Kristianstad och Helsingborg kunna kopplas till höghastighetsbanan.
– Skånebanan mellan Helsingborg och Kristianstad är Sveriges idag mest trafikerade enkelspåriga järnväg och har tydlig underkapacitet. Om vi ska kunna dra nytta av höghastighetsbanan även i norra delen av Skåne måste Skånebanan byggas ut för att mata in trafik både från öst och väst, säger Henrik Fritzon (S).

Stor potential
Skånebilden förordar också dubbelspår på den kvarvarande skånska flaskhalsen på Västkustbanan. Därtill står en fast förbindelse under Öresund mellan Helsingborg och Helsingör samt en Öresundsmetro mellan Malmö och Köpenhamn på agendan.
– Idag har vi 17 000 som arbetspendlar från Skåne till Danmark. Det finns potential att bygga ut den arbetsmarknaden mycket mer, en förbättrad infrastruktur är en förutsättning för den strävan.
En viktig punkt i Skånebildens manifest är att bygget av höghastighetsbanan ska börja i söder.
– Vi har stor arbetspendling i Skåne, stor potential att öka den med hjälp av bättre infrastruktur och därmed mycket goda argument för att starta bygget i vår region, fastslår Henrik Fritzon (S).

Publicerad: 28 september, 2015

Testing text