Skanska tillvaratar utlandsfödda ingenjörers kompetens

Text: Annika Wihlborg

– Man kan tycka att ett bygge är ett bygge och att det inte borde skilja sig så mycket åt mellan olika länder. Men jag lär mig något nytt varje dag, till exempel om sprängning. I Kuwait, där jag arbetat i flera år, finns inga berg utan mest sand så där behövs aldrig sprängas. Kulturen skiljer sig också självklart. Fika var något okänt för mig men nu börjar jag kunna det med! säger Jawad, här med Peter Kembe, Skanskas projektchef i Kungens Kurva och Jawads handledare.
– Man kan tycka att ett bygge är ett bygge och att det inte borde skilja sig så mycket åt mellan olika länder. Men jag lär mig något nytt varje dag, till exempel om sprängning. I Kuwait, där jag arbetat i flera år, finns inga berg utan mest sand så där behövs aldrig sprängas. Kulturen skiljer sig också självklart. Fika var något okänt för mig men nu börjar jag kunna det med! säger Jawad, här med Peter Kembe, Skanskas projektchef i Kungens Kurva och Jawads handledare.
Byggbranschens behov av erfarna ingenjörer är stort, men många utrikesfödda ingenjörer med utbildningar och erfarenhet från andra länder har svårt att hitta jobb i Sverige. Skanska har därför startat Skanskas Internationella Ledarskapsprogram (ILP), ett samarbete mellan Skanska och Arbetsförmedlingen som skapar en väg in på arbetsmarknaden för utrikesfödda ingenjörer.

Johan Gerklev, hållbarhetschef på Skanska.
Johan Gerklev, hållbarhetschef på Skanska.
– Vi initierade ILP-programmet för att bredda vår rekryteringsbas, bidra med samhällsnytta och ge utlandsfödda ingenjörer en chans att visa vad de går för. Vi handplockar deltagarna tillsammans med Arbetsförmedlingen och bidrar därmed även till en ökad mångfald i vår egen personalstyrka, säger Johan Gerklev, hållbarhetschef på Skanska.

Inträdesbiljetten till arbetsmarknaden
Sedan februari i år har Jawad Farkouh, byggnadsingenjör från Syrien, praktiserat och jobbat på Skanskas bygge av trafikplatsen vid infarten till Förbifart Stockholm i Kungens Kurva. Jawad Farkouh, som studerat i Syrien och arbetat i Kuwait, kom till Sverige 2014. ILP-programmet blev hans inträdesbiljett till den svenska arbetsmarknaden.
– Det är viktigt för de utländska ingenjörerna, för oss som företag och för samhället i stort att vi tillvaratar de utlandsfödda ingenjörernas värdefulla kompetens. Det känns bra att jobba på ett företag som gör något konkret, som gör verklig skillnad för individen och samhället. De utlandsfödda ingenjörerna bidrar även med nya perspektiv och erfarenheter som verkligen berikar våra projekt och dynamiken på arbetsplatsen, säger Peter Kembe, Skanskas projektchef i Kungens Kurva och Jawads handledare.

Anställdes efter praktikperioden
För Jawad Farkouh, som inledde sin ILP-period med att sätta sig i skolbänken och läsa på om svenska lagar och förordningar och därefter inledde sin praktik i Kungens Kurva, resulterade praktikperioden i en tillsvidareanställning som projektingenjör på Skanska.
– Självklart krävdes det en del tid och resurser för att Jawad skulle bli inkörd på hur vi jobbar här i Sverige, men det är väl investerad tid med tanke på vilken tillgång han är för företaget. Han tillför nya dimensioner i problemlösningen och har mycket intressant erfarenhet att dela med sig av från sina yrkesverksamma år i Kuwait, säger Peter Kembe.

Publicerad: 04 oktober, 2016

Testing text