Snart färdigbyggt på Citybanan

Text: Anette Bodinger
Illustration: 3XN
Illustration: 3XN

Arbetet med Citybanan närmar sig slutfasen. Samtliga berg- och de flesta betongarbeten är avslutade, nu handlar det främst om installationsarbeten på de två nya stationerna samt bygget av järnvägen inne i själva tunneln.

Vi producerar för över två miljarder kronor även i år. Mycket återstår men visst börjar det märkas att Citybanan snart är färdig, säger Kjell-Åke Averstad, projektchef på Trafikverket.
Nere i tunneln har arbetet kommit så långt att det numera är med hjälp av spårgående fordon som järnvägen byggs, till exempel transporterar den makadam som läggs längs rälsen.
– Efter att ha varit en byggarbetsplats i så många år har vi nu en trafikerad järnväg med arbetsmaskiner. Järnvägsbygget är ett nytt och välkommet skede i projektet. Det mesta är traditionellt järnvägsbygge med slipersspår i makadam. I sänktunneln har däremot spåret gjutits fast i betong och blivit ett så kallat fixerat spår, slab track, vilket det inte finns så många av i Sverige.

Kjell-Åke Averstad, projektchef Citybanan. Foto: Mikael Ullén
Kjell-Åke Averstad, projektchef Citybanan. Foto: Mikael Ullén

Slutfas
Även stationsarbetena är inne i slutfasen. På station Stockholm City är samtliga rulltrappor på plats.
– Vi har nu börjat montera de plattformsavskiljande väggarna, PFA, i glas. När tågen stannar för att släppa av och på passagerare kommer tågdörrar och dörrar i väggarna att öppnas samordnat.
– PFA finns på många ställen ute i Europa, men då mest på tunnelbanor och metron. Att systemet nu ska användas för tät och tung tågtrafik är världsunikt, berättar Kjell-Åke Averstad som konstaterar att projektet ligger inom budget och även något före tidtabell.
– Före sommaren 2016 ska vi ha byggt färdigt, då följer provningar, provdrift och tester. Efter sommaren blir det provdrift med tåg och personal, det ska vi vara helt klara med vid årsskiftet 2016–2017. Planerad trafikstart är nu sommaren 2017. Det innebär att vi kommer att nå det uppsatta målet för Citybanan med god marginal.

Citybanan
• Citybanan är en sex km lång pendeltågstunnel under centrala Stockholm. Banan blir en del av SL:s pendeltågsnät. Längs sträckan har det byggts två nya stationer: Stockholm City och Stockholm Odenplan samt en 1,4 km lång järnvägsbro i Årsta.
• Trafikverket bygger Citybanan i nära samarbete med Stockholms stad, Stockholms läns landsting och SL. Kostnaden är beräknad till 16,8 miljarder kronor i 2007 års prisnivå.
• Trafikstart: 2017.
Publicerad: 28 september, 2015

Testing text