Stockholms nya tunnelbana börjar byggas 2018

Text: Annika Wihlborg

Visionsbild över tunnelbanan vid Nacka torg.  Illustration: White Arkitekter
Visionsbild över tunnelbanan vid Nacka torg. Illustration: White Arkitekter
Den planerade tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm, den första på drygt fyrtio år, inkluderar två nya blåa linjer, en gul linje från söderort till Arenastaden samt en förlängning av en befintlig blå linje från Akalla till Barkarby station. För närvarande pågår ett intensivt planeringsarbete inför byggstarten 2018.

Mårten Frumerie, förvaltningschef för tunnelbane­utbyggnaden vid SLL. Foto: Anna Molander
Mårten Frumerie, förvaltningschef för tunnelbane­utbyggnaden vid SLL. Foto: Anna Molander
Våren 2016 genomförde förvaltningen för utbyggd tunnelbana en genomgång av hela den nya tunnelbanan för att säkerställa att projektet håller budget. Målsättningen har varit att hitta smarta och effektiva lösningar som ryms inom 2013 års Stockholmsöverenskommelse. För utbyggnaden av tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka och söderort innebär det flera förändringar.
Resultatet av genomgången är ett antal effektiviseringar i projektet, som kan göras utan att påverka dess funktion eller sträckning. Orsaken till genomgången är att en prognos tidigare i år visade på en risk för att utbyggnaden skulle bli cirka 3,5 miljarder kronor dyrare än vad som först beräknats. Nu har resultatet av genomgången presenterats för och godkänts av styrelsen för nya tunnelbanan, med representanter för staten, landstinget och de kommuner där nya tunnelbanan byggs.
Den största förändringen är att Gula linjen inte kommer att vända vid Odenplan, utan gå hela vägen från Arenastaden i Solna till söderort. Dessutom har man beslutat om ett nytt läge för stationen i Arenastaden. Tanken är att en genomgående gul linje ska underlätta för alla resenärer som ska åka från Arenastaden mot T-centralen och söderut.
Så snart järnvägsplanen och alla tillstånd är på plats räknar man med att de kontrakterade entreprenörerna ska kunna påbörja de stora arbetena 2018. Den beräknade byggtiden för de nya tunnelbanelinjerna varierar mellan sex och sju år.

Kompletterande samråd i höst
– I höst genomförs kompletterande samråd, vilket innebär att vi ställer ut våra planer och ger allmänheten möjlighet att framföra synpunkter. Därefter fortsätter arbetet med att färdigställa järnvägsplaner, som ska ställas ut för granskning innan de lämnas till Trafikverket för fastställelse, säger Mårten Frumerie, förvaltningschef för tunnelbaneutbyggnaden vid Stockholms läns landsting.
– 2017 räknar vi med att inleda upphandlingsarbetet för de första etapperna. Många entreprenörer har hittills visat ett stort intresse av att vara delaktiga i den här historiska utbyggnaden av Stockholms tunnelbanenät, säger Mårten Frumerie.

Stockholms tunnelbana
Den planerade utbyggnaden av Stockholms tunnelbana består av nästan två mil ny tunnelbana och tio nya stationer. I framtiden blir det möjligt att ta tunnelbanan till och från Nacka, Barkarby och Arenastaden. Dessutom ska Blå linje kopplas ihop med den gröna Hagsätragrenen.
Publicerad: 04 oktober, 2016

Testing text