Stora vinster med snabbare tåg Oslo–Stockholm

Text: Clas Lewerentz

Jonas Karlsson, vd för Oslo-Stockholm 2.55 AB. Foto: Dan Lindberg
Jonas Karlsson, vd för Oslo-Stockholm 2.55 AB. Foto: Dan Lindberg
Argumenten för en snabb och driftsäker järnväg mellan Oslo och Stockholm är många. Reseunderlaget finns redan, det mesta av infrastrukturen är på plats och miljö- och samhällsvinsterna blir stora.

Oslo-Stockholm 2.55 AB driver och samordnar arbetet för en snabb och driftsäker järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm. Bolaget ägs av Örebro och Karlstad kommun, Region Örebro län och Region Värmland med syftet att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan huvudstäderna och på delsträckorna däremellan.
– Norge är Sveriges största handelspartner och det fortsatta handelsutbytet är beroende av att relationen utvecklas och förstärks, säger Jonas Karlsson, vd för bolaget sedan 1 september.

Grönare framtid med järnväg
Jonas Karlsson har tidigare jobbat med infrastrukturfrågor politiskt men avsagt sig sina politiska uppdrag och anställningar för att kunna agera fullt ut i nya vd-rollen.
– En järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm på under tre timmar skulle få stor betydelse för utvecklingen längs hela stråket och för Sverige och Norge. Det skulle ge bättre förutsättningar för både företagen och invånarnas rörlighet på arbetsmarknaden.
Idag görs 1,5 miljoner flygresor mellan Oslo och Stockholm på årsbasis. Tågtrafiken är jämförelsevis mycket låg med 200000 resor på årsbasis och en restid på mellan 4,5 och 5 timmar.
– Ur ett hållbarhetsperspektiv måste järnvägen utvecklas. Här kan man snabbt flytta stora mängder flygresor till tåget, men då är restiden avgörande, framhåller Jonas Karlsson och tillägger:
– Vår målbild handlar om vad som är möjligt att nå med rimliga medel. Det är inte höghastighetståg vi pratar om, utan det handlar om att till stor del utnyttja befintlig infrastruktur. Det som behövs är några kompletterande länkar.

Samhällsekonomiskt lönsamt
– Resandeunderlaget finns redan. Och det handlar inte bara om långväga trafik som ska förbinda ändpunkterna Stockholm och Oslo. Det handlar lika mycket om att skapa snabbare förbindelser mellan tillväxtorter som Västerås, Eskilstuna, Örebro och Karlstad.
– Det här är en samhällsekonomiskt lönsam satsning. Här finns också en affärsmässig möjlighet enligt Infrastrukturkommissionens rapport. Investeringsvolymen i förhållande till resandet idag och den framtida resandepotentialen talar för att det är en god affär, avslutar Jonas Karlsson.

Jämförelse med andra stråk
Miljoner ändpunktsresor/år samt befolkning*** i stråket

oregro_graf
Publicerad: 04 oktober, 2016

Testing text