Sveriges största samhälls­byggnadsprojekt i modern tid

Text: Annika Wihlborg
Foto: Ramböll
Foto: Ramböll

Götalandsbanan, den nya höghastighetsjärnvägen mellan Göteborg och Stockholm, knyter samman såväl Sveriges två största städer som medelstora städer längs med sträckan. Samhällsrådgivaren Ramböll är involverad i flera delsträckor i olika skeden.

Patrik Schelin, Ramböll Sverige.
Patrik Schelin, Ramböll Sverige.

Götalandsbanan knyter ihop flera orter längs sträckningen och underlättar dessutom resandet till två nationella flygplatser. Ramböll arbetar utifrån de övergripande restidsmål som formulerats; två timmar mellan Stockholm och Göteborg och två och en halv timme mellan Stockholm och Malmö.
– Ramböll tar fram samrådshandling, val av lokaliseringsalternativ för sträckan Almedal–Mölnlycke, en ca tio kilometer lång delsträcka mellan Göteborg och Borås. Sträckningen går genom både natur och stadsmiljö, vilket innebär att vi kombinerar landskaps- och stadsutvecklingsfrågor. Vi strävar efter social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet utifrån vårt koncept ”Liveable Cities”, som går ut på att få olika hållbarhetsaspekter att samverka, säger Patrik Schelin, divisionschef för infrastruktur och transport på Ramböll Sverige.
Arbetet med att presentera olika lokaliseringsalternativ för den aktuella delsträckan påbörjades i januari 2015 och slutförs i september 2016. Det är ett komplext projekt där många olika trafikslag och samhällsintressen ska kombineras. Utifrån studerade lokaliseringsalternativ kommer Trafikverket att fatta beslut om val av korridor. Den fungerar därefter som underlag till det fortsatta arbetet med järnvägsplanen.

Tar fram åtgärdsvalsstudie
Sommaren 2015 fick Ramböll även i uppdrag av Trafikverket att ta fram en åtgärdsvalsstudie för sträckan mellan Linköping och Borås, en sträcka på ca 22 mil. Den kommer att förse Sverigeförhandlingen med underlag för det fortsatta arbetet med Götalandsbanan och vara underlag för kommande skeden.
I projektet har Ramböll stor nytta av sina erfarenheter från internationella höghastighetsbaneprojekt. Det genomförs tillsammans med Kreera Samhällsbyggnad, Calluna, Kmv Forum och engelska Arup som har drygt 25 års erfarenhet av att utreda och projektera höghastighetsjärnväg.
– Vi bedömer bland annat byggbarheten längs med sträckan, gör kostnadskalkyler och tidsbedömningar. Vi beaktar även landskaps- och miljöfrågor och för en dialog kring önskemål från de berörda kommunerna längs med sträckningen. Åtgärdsvalsstudien blir så småningom underlag för bland annat järnvägsplanen, säger Patrik Schelin.

Publicerad: 28 september, 2015

Testing text