Value for money-analyser bör avgöra valet av entreprenadform

Text: Annika Wihlborg

Lars Tvede Jensen, partner och ansvarig för infrastrukturfrågor på PwC Sverige.
Lars Tvede Jensen, partner och ansvarig för infrastrukturfrågor på PwC Sverige.
Produktiviteten i anläggningssektorn utvecklas svagt och befintliga järnvägar och vägar underhålls inte som de borde. Investeringsbehoven verkar enorma och resurserna är begränsade. Infrastruktursektorn bör därför vara mer benägen att genomföra strukturerade analyser av vilken upphandlingsform som lämpar sig bäst för varje enskilt projekt.

Sverige har sedan 1990-talet haft en betydligt mer stabil kontroll än många andra länder av hur finansiering av offentlig infrastruktur ska ske. I flera andra länder har OPS-lösningar medfört budgetmässiga överraskningar och försök att runda budgetregler, något vi inte har behövt uppleva. Samtidigt har vi halkat efter i att kunna räkna på nya lösningar, och göra value for money-analyser, vilket innebär att man ställer alternativa metoder mot varandra i en beräkning av vilken lösning som verkar vara mest kostnadseffektiv sett över anläggningens ekonomiska livslängd. Svensk infrastruktursektor har ett stort behov av förstärkt kompetens på det här området, säger Lars Tvede Jensen, partner och ansvarig för infrastrukturfrågor på PwC Sverige.
Infrastruktursektorn behöver öka sin produktivitetstakt med strukturerade analyser. Lars Tvede Jensen menar att debatten kring OPS är alltför polariserad. Debatten bör istället fokusera på att analysera vilken upphandlingsform som lämpar sig bäst för varje enskilt projekt.

Jämförande kalkyler
– OPS bör betraktas som ett av flera verktyg i verktygslådan. Varje projekts förutsättningar och karaktär avgör om OPS, samverkansentreprenad, funktionsentreprenad eller andra upphandlingsformer lämpar sig bäst. I många länder är value for money-analyser en förutsättning för att projektet ska få klartecken. Även Sverige skulle vinna mycket på att tillämpa en liknande modell, säger Lars Tvede Jensen.
– Redan i propositionen 2009 fanns skrivningar om att regeringen bör uppdra åt Trafikverket att utveckla metoder och rutiner för stora investeringsprojekt som innebär att jämförande kalkyler görs för olika entreprenadformer. Det behövs för att förbättra självförtroendet och benägenheten att testa nya metoder och för att öka självinsikten att de traditionella metoderna alltför ofta medför fördyringar, förseningar och förfall i anläggningen, säger Lars Tvede Jensen.

Publicerad: 04 oktober, 2016

Testing text