Västlänken satsar på entreprenadsamverkan

Text: Christina B. Winroth & Anette Bodinger
Illustration av möjlig utformning av plattform på Station Centralen. Illustration: Metro Arkitekter
Illustration av möjlig utformning av plattform på Station Centralen. Illustration: Metro Arkitekter

Västlänken är en dubbelspårig järnvägsförbindelse för pendel- och regiontåg genom centrala Göteborg. Vid årsskiftet 2017/2018 drar bygget igång, men redan nu pågår planeringsarbetet för fullt med spännande entreprenadkontrakt i vardande.

Bo Larsson, projektchef för Västlänken vid Trafikverket. Foto: Christiaan Dirksen
Bo Larsson, projektchef för Västlänken vid Trafikverket. Foto: Christiaan Dirksen

Västlänken kommer att bli cirka åtta kilometer lång, varav drygt sex kilometer kommer att gå i tunnel. Projektet omfattar även tre underjordiska stationer som kommer att byggas vid Göteborgs central, Haga och Korsvägen.
– Idag befinner projektet sig i två skeden; vi arbetar med järnvägsplanen, tillhörande systemhandling och miljökonsekvensbeskrivning där vi väntar på att länsstyrelsen i Västra Götalandsregionen ska tillstyrka järnvägsplanen.
När detta skett kommer planen att sändas till Trafikverkets myndighet för juridik- och planprövning i Borlänge för ett fastställande, upplyser Västlänkens projektchef Bo Larsson, som tillägger att det parallellt pågår arbete med ansökan hos Mark- och miljö­domstolen som beräknas kunna lämnas in mot slutet av 2015.

Entreprenaderna
Kostnaden för Västlänken är beräknad till 20 miljarder kronor och under hösten hoppas Bo Larsson kunna motta de första anbuden för de största entreprenaderna
– De två första kontrakten som kommer att komma ut på marknaden är Olskroken och station Centralen. Båda är så kallade ECI-kontrakt (Early Contractor Involvement). ECI-kontrakten är bland de första som görs inom Trafikverket. Syftet är att skapa en samverkansform där vi hoppas kunna frigöra entreprenörernas kreativitet för att kunna producera anläggningen så kostnadseffektivt som möjligt, och inte minst inom angiven tid, säger Bo Larsson.
Utöver nämnda kontrakt tillkommer ytterligare tre totalentreprenader: Kvarnberget, Haga och Korsvägen. Det sista kontraktet som kommer att sändas ut till anbudsförfrågan är ett så kallat BEST-kontrakt (bana, el, signal och tele), vilken på grund av dess komplexitet utformats till en utförandeentreprenad.
– Mot bakgrund av de många stora och tunga infrastrukturprojekt som planeras i Sverige, har vi tidigt marknadsfört Västlänken på den europeiska byggmarknaden. Dels handlar det om att åstadkomma en sund konkurrens om kontrakten, och dels om att säkerställa dokumenterad erfarenhet att bygga tågtunnlar i stadsmiljö, fastslår Bo Larsson.

Björn Östlund, chef för samhällsbyggnad inom ÅF.
Björn Östlund, chef för samhällsbyggnad inom ÅF.

Förfrågningsunderlag
ÅF fick för drygt ett år sedan Trafikverkets uppdrag att detaljprojektera och ta fram förfrågningsunderlag för hela bygget.
– I praktiken tar vi fram underlag som entreprenörer baserar sina offerter på, berättar Björn Östlund, chef för samhällsbyggnad inom ÅF.
Det totala ordervärdet är cirka 200 miljoner kronor. Det unika i sammanhanget är att det är första gången i Sverige som en teknikkonsult tar ett uppdrag i den här storleksordningen på fast pris.
– Fast pris är en trend som funnits länge internationellt och nu nått Sverige. För kunden är det ett sätt att tydligt få fram projektets prislapp. Fast pris öppnar även för diskussion om vad det är som ska göras, vilket underlättar både för kund, anbudsgivare och projektet i stort.

Många utmaningar
Björn Östlund beskriver Västlänken som ett spännande projekt med många utmaningar som ska lösas.
– Här handlar det dels om att bygga mitt i en stad, dels om tuffa markförhållanden. Vi har satt ihop projektteam där det schweiziska konsultföretaget Basler Hoffman ingår. De är erfarna och har arbetat med liknande uppdrag runt om i Europa. Vi har även knutit till oss andra internationella experter och har nu en enorm kompetens samlad.
Just nu arbetar Björn Östlund och ÅF-teamet för fullt med att ta fram de handlingar som krävs för att projektet ska kunna gå in i nästa fas.
– Vi har en tuff tidplan, målet är att Västlänken ska vara verklighet om drygt tio år. Vi hoppas få vara med och driva utvecklingen längs hela vägen. Det är ett imponerande och banbrytande infrastrukturprojekt som bidrar till utvecklingen av Göteborg och resten av landet.

Publicerad: 28 september, 2015

Testing text