“Vi efterlyser en framtidsinriktad godssatsning”

Text: Anette Bodinger

Per Bondemark, ordförande Näringslivets Transportråd. Foto: Pär K Olsson
Per Bondemark, ordförande Näringslivets Transportråd. Foto: Pär K Olsson
Per Bondemark, ordförande Näringslivets Transport­råd, hoppas på en framtidsinriktad godssatsning i kommande infrastrukturproposition.
– En godsstrategi har länge lyst med sin frånvaro, vilket är anmärkningsvärt med tanke på hur viktig exportindustrin är för svensk ekonomi.

Om några veckor ska regeringen presentera den nya infrastrukturpropositionen. På Näringslivets Transportråd finns förhoppningar om en framtidsinriktad godsstrategi.
Vad gäller investeringar är det tre objekt Per Bondemark ser som särskilt viktiga.
– Det första är dubbelspår på hamnbanan i Göteborg och ny Marieholmsbro. Det är bra att arbetet har påbörjats men det är inte bra att det tagit så lång tid och att slutet inte är helt planerat.
Ett annat viktigt objekt är dubbelspår på sträckan Hallsberg–Mjölby.
– Även detta objekt ingår delvis i den nuvarande nationella transportplanen, men hela stråket är inte med vilket är nödvändigt för att öka kapaciteten på hela det sammanhängande godsstråket genom Bergslagen.
Det tredje kritiska objektet är Bergslagsbanan och stråket väster om Vänern.
– Vi menar att man med ganska små investeringar i ökad bärighet och kapacitet kan uppnå väsentliga fördelar och avlasta stambanan. Att åtgärda flaskhalsarna skulle även göra det enklare att knyta samman järnväg och sjöfart.
– På SSAB, där jag arbetar som inköpschef, tittar vi t.ex. på att kunna använda Göteborg som utlastningshamn men det stora problemet är att ta sig dit från våra produktionsorter. Visst, vi kommer till hamn redan idag men för att öka tillgängligheten är det viktigt att de kritiska objekten i järnvägssystemet renoveras å det snaraste.

Samordning behövs
– Gränsöverskridande transportkorridorer är själva fundamentet för tillväxt och sysselsättning över nationsgränser. Det säger Michael Svane, direktör i danska transportbranschens samarbetsorgan DI Transport.

transportrad_michael-svane-2– En transport- och gränsöverskridande infrastruktur är ett måste för att tillväxt och sysselsättning ska skapas över nationsgränser, säger Michael Svane som vill se en större nordisk samordning för investeringsbeslut inom transport- och infrastruktursektorn.
DI Transport har i samarbete med Näringslivets Transportråd vid ett flertal tillfällen efterlyst ett större fokus på den gränsöverskridande infrastrukturen.
– Välfungerande transporter är grundläggande för en effektiv ekonomi. Tillväxt innebär handel och handeln kräver smidiga gränsöverskridande transporter, fastslår Michael Svane.

Publicerad: 04 oktober, 2016

Testing text