Alstom renodlar och expanderar

Företagspresentation

– Vi ser en stor potential som helhetsleverantör för den svenska järnvägen och svensk infrastruktur, säger Per Öster, vd Alstom Norden.
– Vi ser en stor potential som helhetsleverantör för den svenska järnvägen och svensk infrastruktur, säger Per Öster, vd Alstom Norden.
Stora förändringar både inom det egna företaget och på den svenska järnvägsmarknaden skapar spännande framtidsutmaningar för Alstom.

– Med starka affärer i ryggen fortsätter vi att växa och kommer nu att fokusera på järnvägstransportsegmentet, som är vår kärnverksamhet. Vi ser en stor potential som helhetsleverantör för den svenska järnvägen och svensk infrastruktur, säger Per Öster, vd Alstom Norden.
I Sverige är Alstom mest känt som en ledande leverantör av högteknologiska tåg. Idag rullar ett stort antal järnvägsfordon tillverkade av Alstom på våra järnvägar. Dessutom kommer Alstom att leverera ytterligare 46 nya pendeltåg i Stockholm.
Nu går företaget in i en ny fas, både internationellt och på den nordiska marknaden. Nyligen blev det klart att General Electric tar över de tre affärssegmenten förnybar energi, turbiner samt smarta kraftnät. Alstom kommer i framtiden att vara ett renodlat transportföretag för järnväg. Det innebär att Alstom nu bygger upp en ny organisation och Alstom Sverige blir ett fristående bolag.
– Den svenska järnvägen står inför en rad stora satsningar och vi ser mycket stora expansionsmöjligheter för Alstom, berättar Per Öster.

Kunskap och kompetens
Alstom expanderar nu inom alla delar av den svenska järnvägsmarknaden. Sedan några år tillbaka erbjuder Alstom tjänster inom underhåll och detta är ett segment som växer snabbt och där företaget idag har säkrat tre stora kontrakt.
Ett annat område är transportinformationssystem. Runtom i Europa införs nu det nya signalsystemet ERTMS och Alstom har idag ca 70% av den Europeiska ERTMS-marknaden för den fordonsmonterade (s.k. Onboard) utrustningen, samt ca 38% för den banmonterade (s.k. Trackside) L2 (nivå 2) utrustningen. Företaget har bland annat vunnit större delen av upphandlingen för ERTMS i Danmark.
– Sverige var världsledande på signalsystem tidigare, men har tyvärr hamnat lite på efterkälken när det gäller ERTMS. På sikt kommer det även att införas här, säger Per Öster.

Infrastruktur allt viktigare
Ett viktigt kärnområde för Alstom är system för stora infrastrukturprojekt. Alstom har sedan länge varit en dominerande aktör på den internationella arenan vid satsningar på exempelvis höghastighetsbanor och andra stora järnvägsinfrastrukturprojekt.
– Vi har lång erfarenhet och gedigen kompetens när det gäller olika former av infrastruktur, framhåller Per Öster. Vi ser fram emot att bidra med nyckelfärdiga helhetslösningar nu när den svenska järnvägen byggs ut och utvecklas.

Alstom
Alstom är en globalt ledande leverantör av högteknologiska helhetslösningar för järnvägen med allt från olika typer av järnvägsfordon till signalsystem och infrastruktur. Företaget utvecklas starkt i Sverige och på den övriga nordiska marknaden.
www.alstom.com

www.alstom.com

Publicerad: 28 september, 2015

Testing text