Bombardier driver på
järnvägens utveckling

Företagspresentation

Klas Wåhlberg, vd för Bombardier Transportation i Sverige.
Klas Wåhlberg, vd för Bombardier Transportation i Sverige.
Den pågående Sverigeförhandlingen, som ska resultera i landets första höghastighetsjärnväg, betyder mycket för järnvägssektorn och för Bombardier i Sverige som ledande branschföretag, säger Klas Wåhlberg, vd.

– Det är oerhört spännande att Sverige investerar i järnvägssektorn och tar klivet över till höghastighetstågvärlden. Det gagnar arbetsmarknad och tillväxt och stärker konkurrenskraften.
Bombardier i Sverige deltar i höghastighetstågprojekt i Kina, Italien, Frankrike och Tyskland och har en solid bas inom koncernen att stå på inom det här segmentet.
– Kinas snabbtågsutveckling började med att vi flyttade över vår REGINA-plattform. Från den utvecklade man det första 250-kilometer-i-timmen-tåget i Kina. Även för världens snabbaste serietillverkade tåg, CRH380, sitter Bombardier i Västerås på kompetens inom drivsystem och spetsteknologi som dynamik och induktionsteknologi, berättar Klas Wåhlberg och tillägger:
– Också inom signalsystem ligger Bombardier i Sverige i framkant, med teknologi som används på höghastighetsbanorna i Kina och Korea, så vi är väl rustade för en framtidssatsning.

Ett försteg mot övriga Europa
Sverige fortsätter vara en viktig marknad för Bombardier, framhåller Klas Wåhlberg.
– Vi har 2200 medarbetare i Sverige, med utvecklingscentrum i Stockholm för signalsystem och i Västerås för elektriska driv- och styrsystem. 25 procent av världens motorvagnståg har driv- och styrsystem som är utvecklade i Västerås. Vi har sju procent av koncernens anställda men 20 procent av ingenjörerna, så vi har legat i framkant länge och har ett försteg mot övriga Europa.

Vill se svenskt järnvägsinstitut
För Bombardiers räkning är nya affärer som vidareutvecklar företagets kunnande viktigt, framhåller Klas Wåhlberg vidare.
– Vi vill delta i järnvägens utveckling och intressanta referensobjekt på hemmaplan har oerhört stor betydelse för konkurrenskraften, poängterar Klas Wåhlberg som vill se en framtida svensk kompetensuppbyggnad inom höghastighetssegmentet.
– Om man tänker investera i storleksordningen 150 miljarder så skapar det ju mycket goda förutsättningar för en kompetensuppbyggnad. Jag tycker man ska tillämpa samma modell som i Storbritannien där man bygger ett nationellt institut för kompetensutveckling runt höghastighetstågen. Tågen och anläggningen ska ju förvaltas och vidareutvecklas också. Ett svenskt järnvägsinstitut vore ett viktigt steg i riktning mot ett samhälle med hållbarhet och högteknologi.

Bombardier Transportation
Bombardier Transportations svenska järnvägshistoria börjar 1891 med det första svenska elloket och 1915 med signalsystem. Sedan dess har företaget konstruerat, byggt och utvecklat innovativa produkter och lösningar för både svenska förhållanden och för export världen över. Med 2 200 medarbetare är Bombardier i Sverige idag en komplett leverantör av järnvägslösningar, från leverans av fordon, driv- och styrsystem till signalsystem och fullständig underhållsservice.

www.bombardier.se

www.bombardier.se

Publicerad: 28 september, 2015

Testing text