Börsbolaget som expanderar med avslappnad stil

Företagspresentation

– Det är betydelsefullt att ha en nära relation till kollegorna, jag gillar inte hierarkiska arbetsplatser, säger Daniel Pettersson, vd för NRC Sverige. Foto: Per-Otto Oppi Christiansen/Heads&Tales
– Det är betydelsefullt att ha en nära relation till kollegorna, jag gillar inte hierarkiska arbetsplatser, säger Daniel Pettersson, vd för NRC Sverige. Foto: Per-Otto Oppi Christiansen/Heads&Tales
Roliga projekt, kompetenta kollegor och korta beslutsvägar har gjort NRC Group till en attraktiv arbetsplats för flera hundra entreprenörsdrivna personer. Att koncernen är börsnoterad och utför totalentreprenader inom järnväg, väg och anläggning gör den dessutom konkurrenskraftig och väl rustad för att växa ytterligare.

Det har gått fort. För bara drygt fyra år sedan startade Daniel Pettersson företaget Segermo, som är en del i NRC Group, tillsammans med en arbetspartner. De drevs av en vilja att ge sig in i infrastrukturbranschen och erbjuda en större effektivitet än de etablerade bolagen på marknaden. Inte så många mellanchefer, utan med ett förtroende för de anställdas egen beslutsförmåga, var en av hörnstenarna i företagskulturen de lade grunden för.
Den där enkelheten har man bibehållit trots att NRC vuxit och idag är en av Nordens ledande bolagsgrupper inom infrastrukturutbyggnad med över 600 anställda.
– Det är korta beslutsvägar vilket gör att personer med entreprenörsanda och projektledaregenskaper söker sig till oss. Och även om min roll inom ledningen förändrats med expansionen ser jag till att ha fötterna på jorden. Det är betydelsefullt att ha en nära relation till kollegorna, jag gillar inte hierarkiska arbetsplatser, säger Daniel Pettersson, vd för NRC Sverige.
Koncernen är börsnoterad i Oslo men trots att NRC har sitt ursprungliga fäste i Norge utgör idag den svenska marknaden hela två tredjedelar av NRC:s totala omsättning. På den svenska sidan ingår utöver företaget Segermo även Svensk Järnvägsteknik och Elektrobyggnad under samma NRC-paraply.

Fördel att kunna anlitas för totalentreprenader
Att företag med så olika inriktningar inom infrastrukturområdet ingår i en och samma bolagsgrupp ger NRC en kompetensbredd som gör att de kan åta sig hela projekt, utan att behöva anlita någon underentreprenör. I det avseendet har de en unik ställning inom sin bransch i Sverige.
– Det gör oss konkurrenskraftiga, vi slipper förlita oss på externa samarbeten. Utförandet blir optimerat. Det skapar dessutom spännande utmaningar och gör jobben roligare. Vi tar ju ansvaret för helheten i projekten, säger Daniel Pettersson.
Just nu är NRC mitt uppe i en omfattande utbyggnad av överlämningsbangården i Hallsberg, Nordens knutpunkt för all rälsburen godstrafik. I uppdraget ingår alltifrån markjobb och byggande av järnväg till kontaktledningar och signal- och telesystem.
Det är bara ett av många pågående projekt som exemplifierar NRC:s styrka som totalentreprenör i stora byggen inom infrastrukturmarknaden.
– Kompetenta och erfarna medarbetare är en förutsättning för att lyckas. Det blir många interna samarbeten eftersom flera delmoment bedrivs parallellt, säger Daniel Petersson.
Han menar att det är en fördel att man inom NRC kan ge varandra det där så viktiga kollegiala stödet. Den som ansvarar för första etappens grävuppdrag jobbar ju mot samma mål och för samma bolag som den som utvecklar säkerhetssystemet för en och samma rälssträcka till exempel.

Redo att växa ytterligare
Daniel Pettersson ser med spänning och tillförsikt på framtiden. Behovet av att rusta och bygga nytt inom infrastrukturområdet är stort och NRC är en aktör att räkna med i det omfattande och betydelsefulla arbetet.
– Det görs stora investeringar i infrastrukturen i Sverige nu och vi är gärna med och bygger landet. Vi är ett starkt bolag som ser enorma möjligheter, säger han.
Trots de högt uppsatta målen och bolagets snabba utvecklingstakt tullar man inte på det där skönt prestigelösa. Inställningen att det ska vara högt i tak inom NRC tycks till och med genomsyra högsta ledningens klädval.
– Jag byter inte ut jeansen jag gillar mot slips och kostym bara för att det går bra. Alla ska kunna vara sig själva, det viktigaste är att man trivs. Det är en schysst stämning hos oss helt enkelt, säger Daniel Pettersson.

NRC Group
NRC är en börsnoterad bolagsgrupp som utför total- och utförandeentreprenader inom järnväg, väg och anläggning. På NRC jobbar tjänste- och yrkesmän som är handplockade för att de är några av branschens bästa inom sina specifika områden. Bolagets största uppdragsgivare är Trafikverket. För deras räkning har de bland annat byggt om bangårdar, anlagt mötesspår och byggt vägar och broar runt om i hela Sverige.

NRC Group
Gamlestadsvägen 2, B19
415 02 Göteborg
E-post: contact@nrcgroup.no
daniel.pettersson@segermo.com

www.nrcgroup.no
www.segermo.com


www.segermo.com

Publicerad: 04 oktober, 2016

Testing text