Europaspåret avlastar Öresundsbron

Företagspresentation

Christian Alexandersson efterlyser en djupare utredning av ny förbindelse till Köpenhamn.
Christian Alexandersson efterlyser en djupare utredning av ny förbindelse till Köpenhamn.
Sedan Öresundsbron invigdes, har regionen utvecklats i snabb takt. Men Öresund är en trång passage och ytterligare en länk till kontinenten behövs. Lösningen är en tunnel från Landskrona till Köpenhamn.

Öresundsregionen växer så det knakar. Bron över sundet länkar samman transporter mot Oslo, Stockholm och södra Europa men kapaciteten har snart nått taket. Prognosen inför framtiden visar dessutom att trenden fortsätter. Persontrafiken ökar till följd av pendling och flygresor från Kastrup. En fördubbling av antalet godståg förutspås inom en tioårsperiod, bland annat till följd av Fehmarn Bælt-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland.

Avlastning behövs
Om inte Öresundsbron ska bli en flaskhals, behövs ytterligare en förbindelse och flera alternativ utreds för närvarande. Ett av dem är Europaspåret som innebär en tunnel mellan Landskrona och Köpenhamn.
– Europaspåret är en fantastisk lösning där alla är vinnare, oavsett om vi använder ett internationellt, nationellt eller regionalt perspektiv. Vi vill göra det lättare att leva på båda sidorna av sundet genom att etablera förutsättningar för fortsatt ökad tillväxt och integration i Öresundsregionen. Vårt förslag innebär stor avlastning i järnvägsnätet och större restidsvinster än något annat alternativ. Det säger Christian Alexandersson, tillförordnad utvecklingschef i Landskrona.
– Unikt för vårt förslag är att tunneln kan ta hand om alla tågslag: person-, gods- och regiontåg. Vi inriktar oss på gods- och regiontrafiken vilket innebär en enorm avlastning för Öresundsbron. Men vi kan även ta hand om snabbtågen från Oslo och Stockholm. Flexibilitet är nödvändig eftersom Öresundsbron ibland stängs av på grund av kraftiga vindar, säger Christian Alexandersson. Han fortsätter:
– En annan fördel med Europaspåret är att det innebär en avlastning av Köpenhamns hårt belastade järnvägsnät. Möjligheten finns även att lätt ansluta trafiken till Köpenhamns utbyggnad av metro.

Höghastighetsbanor viktiga
Sveriges geografiska läge långt uppe i norra Europa innebär att höghastighetsbanor och effektivt planerade tågsträckningar är enormt viktiga för landets konkurrenskraft. Europaspåret kan, till skillnad från andra alternativ, kopplas samman med höghastighetsbanor.
Christian Alexandersson efterlyser nu en djupare utredning av Europaspåret:
– Europaspåret innebär en stor vinst för skattebetalare, resenärer och företag. Vi vill att en opartisk bedömning görs där alla förslag utreds på lika villkor.

Europaspåret
www.europasparet.seEuropaspåret innebär en tågtunnel mellan Landskrona och Nordhavn-Köpenhamn. Enligt den utredning som gjorts av Landskrona stad skulle förbindelsen ge stora tidsvinster för regionens invånare och bli en viktig del i att knyta samman de skandinaviska huvudstäderna i ett framtida system för höghastighetsbanor. Det är även ett ekonomiskt mycket konkurrenskraftigt alternativ.
www.europasparet.se
Publicerad: 29 september, 2015

Testing text