Framtiden kräver global närvaro

Företagspresentation

Paul Bandak, Aecoms ansvarige för samhällsbyggnad i Norden.
Paul Bandak, Aecoms ansvarige för samhällsbyggnad i Norden.
Infrastrukturbranschen står inför utmaningen att uppamma tillräckliga resurser för att möta de stora satsningarna på samhällsbyggnad. Med 95 000 anställda världen över kan Aecom dra nytta av global expertis på lokal nivå och vara den självklara samverkanspartnern.

Aecom är världens största aktör inom samhällsbyggnad och koncernen har in-housekompetens kring alla aspekter av teknikkonsultbranschen. Meritlistan är oerhört stark och företaget har hundratals medarbetare som specialiserat sig på i synnerhet projektering och utveckling av höghastighetsbanor.
– Vi utvecklar höghastighetsbanor över hela världen. I exempelvis Spanien står vi för omkring 50 procent av banorna och i Storbritannien är vi delaktiga i arbete med HS2. Framöver i Sverige är det utredningar som gäller, och projektering och rådgivning kring höghastighetståg är verkligen Aecoms styrka. Med det sagt är vår verksamhet oerhört bred och vi kan erbjuda våra kunder tjänster inom allt från väg, järnväg, flygplatser och hamnar till oljeindustri, undersjökablar och gruvverksamhet med mera, säger Paul Bandak, Aecoms ansvarige för samhällsbyggnad i Norden.

Bästa alternativet för kunden
Bandak framhåller att trenden inom branschen är tydlig – det finns i Sverige en brist på resurser för att möta de stora satsningarna och internationellt etablerade aktörer kommer därmed att spela en större roll, men han understryker att det viktigaste inte är att äga affären.
– Det gäller att se till hela projektet och välja det bästa alternativet för kunden. Naturligtvis har vi förutsättningarna för att hantera alla typer av projekt, men blir resultatet bättre via underleverantörer och samarbetspartner är det den vägen vi går.

Vill föra arbetet framåt
Om man ska våga sia om framtiden tror Paul Bandak att arbetet med att bygga höghastighetsbanor kommer att inledas på 2020-talet och att banorna sannolikt kommer att tas i bruk under sena 2030-talet.
– Huruvida sträckorna kommer att se ut såsom det diskuteras idag återstår att se, men utvecklingen går tydligt i riktning mot högre hastigheter. Tills dess finns det dock starka behov av att bygga ut och förbättra även annan infrastruktur, såsom vi gör längs E4:an vid Ljungby och Förbifart Stockholm och diverse andra uppdrag. Vi vill vara delaktiga i att föra det arbetet framåt, avslutar Bandak.

AECOM Technology Corporation
AECOM Technology Corporation är ett multinationellt konglomerat inom infrastruktur och samhällsbyggnad med drygt 95000 anställda. Företaget tillhandahåller planering, samråd, arkitektur och konstruktion av motorvägar, flygplatser, broar, kollektivtrafiksystem, vatten- och avfallsverk, kraftledningar och eldistribution samt facility management för myndighetsbyggnader och kommersiella dito.

Stockholm – AECOM
www.aecom.comLöfströms allé 5
172 66 Sundbyberg
Tel: 08-553 93 500
www.aecom.com

Publicerad: 29 september, 2015

Testing text