Framtidens transporter är elektriska

Företagspresentation

Anders Bylund, chef affärsutveckling Mobility på Siemens. Foto: Gonzalo Irigoyen
Anders Bylund, chef affärsutveckling Mobility på Siemens. Foto: Gonzalo Irigoyen
Siemens är övertygade om att eldrift är avgörande för en hållbar omställning av transportsektorn och för att nå målet om en fossilfri fordonsflotta till år 2030. Elbussar rullar redan bland annat i Stockholm och Göteborg och nyligen invigdes världens första elväg för elektrifierade lastfordon på allmän väg utanför Gävle.

Intresset för elektriska bussar i kollektivtrafiken ökar snabbt runt om i landet. Siemens framkantsteknik gör det möjligt för operatörer att skräddarsy lösningar för att spara energi och minska utsläppen. Företaget är exempelvis den första globala leverantören av laddningsinfrastruktur till elbussar från olika tillverkare.
Siemens teknik laddar idag både helelektriska bussar och laddhybridbussar som körs i reguljärtrafik i bland annat Stockholm, Göteborg och Hamburg. För att undersöka drivkrafterna bakom en utveckling mot ökad elektrifiering av busstrafiken har Siemens nyligen låtit göra en undersökning bland allmänhet och politiker i Sverige.
– Undersökningen visar en stor samstämmighet mellan svenska folket och politikerna – vägen mot fossilfria transporter går via eldrivna bussar, säger Anders Bylund, chef affärsutveckling Mobility på Siemens.
– Klimat, miljö och ekonomi går hand i hand. Jämfört med vanliga dieselbussar har laddhybriderna 75 procent lägre bränsleförbrukning och minskar koldioxidutsläppen med 90 procent. Med elförbrukningen inräknad är den totala energibesparingen cirka 60 procent, tillägger Anders.
Elbussarna är utrustade med elmotor och ett batteripaket som snabbladdas vid ändhållplatserna. För laddning parkerar föraren bussen under laddningsstationen där en kontaktarm automatiskt kopplar till bussens laddningsaggregat. Laddningen sker på 6 minuter och med laddade batterier kan bussen sedan köra tyst och helt avgasfritt.

Sverige först i världen med elektrifierade godstransporter
Volymerna för godstransport ökar och bristen på resurser leder till stigande priser och ett allt mer akut behov att minska CO2-utsläppen. Siemens har därför utvecklat ett kostnadseffektivt alternativ till användning av fossila bränslen vid godstransport på landsväg – elektrifiering av godstrafik (elväg) – med eHighway som ett effektivt och resursbesparande alternativ som minskar miljöpåverkan. Via luftledningar hämtar transportfordonen elenergi med en automatiserad strömavtagare på taket. På sträckor som saknar luftledningar växlar fordonet över till hybridsystemet.
Systemet, som på ett smidigt sätt kan integreras i den befintliga infrastrukturen, har flera fördelar, framhåller Anders Bylund.
– Transporterna blir lika flexibla som med konventionella transportfordon. Det är miljövänligt och du får mycket energieffektiva transporter. Med den här tekniken kan bränslekostnaderna minskas med 75–80 procent.

Siemens
Publicerad: 04 oktober, 2016

Testing text