Godstransporter ökar på Inlandsbanan

Företagspresentation

Peter Ekholm, vd för Inlandsbanan.
Peter Ekholm, vd för Inlandsbanan.
För att Sverigeförhandlingen ska lyckas i sitt uppdrag att inleda etableringen av höghastighetsbanor samt kraftigt öka bostadsbyggandet krävs stabila transportalternativ som avlastar stambanorna. En satsning på Inlandsbanan är det förnuftiga alternativet.

Sträckan mellan Arvidsjaur och Gällivare är den enda del av den totalt 110 mil långa Inlandsbanan som fortfarande har lägre bärighet. I nuläget klarar banan sin kalkyl ändå, men genom en investering på 200 miljoner kronor kan den eftersatta sträckan få höjd bärighet från 20 till 22,5 tons axeltryck, vilket förbättrar den transportekonomiska kalkylen med hela 20 procent.
– I Sverigeförhandlingen belyser man hela näringslivets känslighet i den stora transportapparaten. En sista bärighetshöjning på Inlandsbanan skulle göra den till ett fullgott alternativ till stambanan. Det är en långsiktig satsning, som dessutom skulle spela enorm roll för skogs-, gruv- och kalkindustrin, konstaterar Peter Ekholm, vd för Inlandsbanan.

Effektivt transportalternativ
I varsin ände av Inlandsbanan finns stora förbrukare av kalk respektive kalkproducenter men hittills har det varit en utmaning att kunna erbjuda industriaktörerna ett kostnadseffektivt alternativ till etablerade transportsätt. I och med det ökande bostadsbyggandet och satsningarna på höghastighetsbanor runt om i landet börjar situationen dock se annorlunda ut.
– Behovet av makadam i storstäderna skenar och det innebär att tågen kan forsla kalk åt ena hållet och makadam åt andra. Idag klarar banan en sådan belastning, men för att nyttja dess kapacitet till fullo behövs som sagt en kapacitetshöjning på vissa sträckor. Vi är dock optimistiska inför att övertyga näringsdepartementet om att en sådan investering behövs.

Kostnadseffektiv satsning
Betänker man dessutom att den störningskänsliga stambanan genom övre Norrland genomgår en omfattande renovering av sitt enda spår aktualiseras en satsning på Inlandsbanan. Det skulle göra det möjligt att temporärt stänga av stambanan och därmed effektivisera upprustningen.
– Utan en upprustning av sträckan Arvidsjaur-Gällivare kan vi inte köra de godsmängder stambanan gör till samma pris, men effektiviserar vi arbetet med stambanans upprustning skulle vi spara in de summor som investeras i Inlandsbanan och mer därtill. En satsning på Inlandsbanan är alltså det förnuftiga alternativet, avslutar Peter Ekholm.

Inlandsbanan
Inlandsbanan sträcker sig mellan Mora och Gällivare. Inlandsbanan AB ägs av 15 kommuner längs med banan och förvaltas på uppdrag av staten. Visionen är att vara en dragkraft för utvecklingen av inlandet med mål att öka såväl godstransporter som persontrafik på banan. Inlandsbanan AB har siktet inställt på att inta positionen som den fördelaktigaste transportleden för gods- och persontrafik, både ur ett företagsekonomiskt, miljömässigt och samhällsekonomiskt perspektiv. Näringslivet i kommunerna längs Inlandsbanan domineras av skogs- och gruvnäring, branscher där effektiva transportsystem är nödvändiga för tillväxten.

Inlandsbanan AB
Box 561
831 27 Östersund
Tel: 063-19 31 00
info@inlandsbanan.se
www.inlandsbanan.se/utveckla
Twitter: @InlandsbananAB

www.inlandsbanan.se/utveckla

Publicerad: 04 oktober, 2016

Testing text