Höghastighetsbanan – en tillväxtbana i sydost

Företagspresentation

Kristina Thorvaldsson, samordnare i Nätverket Höghastighetsbanan och Lars-Göran Nilsson, vd på Xylem Manufacturing AB.
Kristina Thorvaldsson, samordnare i Nätverket Höghastighetsbanan och Lars-Göran Nilsson, vd på Xylem Manufacturing AB.
Den framtida sträckningen av höghastighetsbanan genom Småland, som beskrivs som såväl en kunskaps- som en tillväxtbana, är en avgörande fråga för hela Sverige. Det menar Nätverket Höghastighetsbanan – en sammanslutning av nio kommuner, två regioner och universitetet och högskolor.

– Vi ser det som angeläget att denna sträckning ska läggas där den skapar största möjliga samhällsekonomiska nytta och störst potential för framtiden. Vi menar därför att en östlig sträckning är det bästa alternativet, säger Kristina Thorvaldsson, samordnare i Nätverket Höghastighetsbanan.
Nätverket samarbetar bland annat kring de nyttoberäkningar som Sverigeförhandlingen ska ha senast den 1 oktober i år. Man har också mobiliserat regionens företag i ett gemensamt upprop, där över 600 företag och organisationer anslutit sig.
– Man kan inte bara titta på ändpunktsresenärer när detta gigantiska projekt ska planeras, utan man måste även se till regionalt utnyttjande. Vid en östlig sträckning skapas ett starkt kommersiellt upptagningsområde i sydöstra Sverige. Vi får en tydlig koppling mellan starka arbetsmarknadsregioner som Jönköping, Växjö, Kalmar, Karlskrona, Älmhult, Hässleholm och Kristianstad.
– Dessutom innebär en östlig dragning att höghastighetsbanan även blir en kunskapsbana som knyter samman åtta universitet och högskolor mellan Linköping och Malmö. Regionens näringsliv har ett stort behov av kompetensförsörjning, vilket underlättas av närheten till universitet och högskolor i södra Sverige.
– När en stor del av persontrafiken flyttas från Södra stambanan till höghastighetsbanan så frigörs kapacitet för ökad godstrafik. Det är till stor fördel för regionens exportintensiva industri, menar Kristina Thorvaldsson.

Störst nationell nytta
Kommunalrådet i Växjö, Bo Frank, är inne på samma linje och menar att man måste se till vad som är bäst för hela Sverige, inte bara enskilda kommuner.
– Från näringslivet menar man att det östliga alternativet ger den största möjliga utväxlingen för södra Sverige, säger Bo Frank. Det ger då den största nationella nyttan eftersom hela sydöstra Sverige kan bli underlag för järnvägen. Dessutom är potentialen för ett ökat bostadsbyggande ur ett nationellt perspektiv störst med den östliga sträckningen, säger han.

Internationella kunder
Lars-Göran Nilsson är vd på Xylem Manufacturing AB, ett exportintensivt företag med cirka 1100 medarbetare.
– Vi har vid vår anläggning i Emmaboda drygt 1700 internationella kund- och leverantörsbesök per år. En östlig dragning av en framtida höghastighetsbana möjliggör en effektiv interaktion med internationella kunder. Detta är en viktig framtidsfråga för oss på Xylem, men också för hela det expansiva näringslivet i den sydöstra delen av Sverige, säger han.


Michael Stjernquist, vd IKEA AB.
Michael Stjernquist, vd IKEA AB.

IKEA planerar miljardsatsning i Älmhult

”Vi behöver spetskompetens”

För IKEA som globalt företag är goda kommunikationer avgörande för möjligheterna att växa och utvecklas i Älmhult.

I Älmhult finns 4 300 anställda, varav 2 000 pendlare, och till den småländska vaggan kommer årligen 40 000 affärsresenärer på besök. Därtill åker cirka 25 000 affärsresenärer ut i världen från Älmhult via Kastrup.
– Vi har de senaste fem åren gjort investeringar motsvarande 1,5 miljarder kronor i Älmhult i exempelvis nya lokaler, fabriker och infrastruktur. Och vi har planer på att göra lika stora investeringar de kommande åren, berättar Michael Stjernquist, vd IKEA AB.

Vilken betydelse har Älmhult för IKEA globalt?
– Älmhult är hjärtat i IKEA och det enda ställe där vi har hela utvecklingskedjan från idé till färdig produkt.

Vilken betydelse har en höghastighetsbana för IKEA?
– Mycket stor. IKEA är ett kunskaps- och innovationsföretag inom heminredning. För att Älmhult ska fortsätta vara IKEAs globala centrum för affärs- och sortimentsutveckling måste vi kunna attrahera spetskompetens inom alla våra material- och teknikområden. Då krävs bra boendemiljöer, internationell skola, bra infrastruktur och effektiva och smarta förbindelser med kunskapscentra i Sverige och med våra globala samarbetspartners.

Om Nätverket Höghastighetsbanan
Nätverket Höghastighetsbanan bildades i februari 2015 och arbetar för en dragning av höghastighetsbanan från Jönköping via Växjö och Älmhult ner till Hässleholm och Malmö.
Nätverket består av Karlskrona, Kalmar, Nybro, Emmaboda, Lessebo, Växjö, Alvesta, Älmhult och Hässleholm, Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar län, samt Linnéuniversitetet och Blekinge tekniska högskola.
Läs mer på: www.höghastighetsbanan.se
www.höghastighetsbanan.se
Publicerad: 28 september, 2015

Testing text