Högre tåghastighet ger
möjlighet till fler stopp

Företagspresentation

Fem kommunrepresentanter krokade arm för att symbolisera den möjliga framtida tågförbindelsen mellan kommunerna. Från vänster ses Louise Hamilton (MP), Kristinehamn, Sven-Olov Axelsson (S), Karlskoga, Wendla Thorstensson (C) Lekeberg, Ewa Lindberg, kommunchef i Lekeberg och Björn Sundin (S), Örebro.
Fem kommunrepresentanter krokade arm för att symbolisera den möjliga framtida tågförbindelsen mellan kommunerna. Från vänster ses Louise Hamilton (MP), Kristinehamn, Sven-Olov Axelsson (S), Karlskoga, Wendla Thorstensson (C) Lekeberg, Ewa Lindberg, kommunchef i Lekeberg och Björn Sundin (S), Örebro.
Fem kommuner, Kristinehamn, Karlskoga, Degerfors, Lekeberg och Örebro, har i samarbete med Norsk Bane AS genomfört en detaljerad utredning för att klarlägga var det, genom dessa kommuner, finns utrymme för en snabb tågförbindelse mellan Oslo och Stockholm.

När Bosse Björk, samhällsplaneringschef på Karlskoga kommun, för fem år sedan arbetade med kommunens nya översiktsplan blev behovet av utredning för ett framtida järnvägsläge tydligt. Karlskoga är den största orten i Sverige som saknar persontrafik på järnväg. Värmlandsbanan tar här en lång omväg från Kristinehamn ner via Laxå, Hallsberg och Kumla innan den når Örebro. Frågan har alltid funnits på dagordningen i Karlskoga.
– Vi enades om att ta ett gemensamt grepp eftersom en järnväg måste hänga ihop över kommungränserna, enskilda utredningar skulle vara ganska poänglöst.

Bosse Björk, samhällsplaneringschef på Karlskoga kommun.
Bosse Björk, samhällsplaneringschef på Karlskoga kommun.
Samverkan med norsk konsult
I samma veva publicerades ett norskt initiativ där konsultbolaget Norsk Bane AS noggrant utrett möjliga sträckningar för snabba tåg från Oslo till Karlstad.
– Studien från Norsk Bane var precis av den typ vi behövde för kommunernas översiktsplanarbete. Vi träffade därför norska representanter från Grense­kommittén Värmland-Østfold och Norsk Bane. De hade ett uttalat intresse att inleda ett samarbete med syfte att få en komplett sträckning Oslo–Stockholm säger Björk som har uppdraget som samordnare för kommunerna.

Högre hastighet ger fler stopp
Uttrycket ”Oslo-Stockholm 2.55” betonar vikten av att minska restiden tillräckligt för att göra tågresor till ett konkurrenskraftigt alternativ till att flyga mellan huvudstäderna. Detta blev vägledande för kommunernas utredningsdel.
– Ungefär 1,4 miljoner människor flyger varje år mellan Oslo och Stockholm. Om resan kan ta under 3 timmar skulle en stor del av dessa resenärer välja tåget i stället, det visar erfarenheter från andra håll i Europa. En vanlig missuppfattning är att högre hastighet innebär färre stopp, men det är precis tvärtom. Kör man snabbare hinner man med att stanna också. Visionen är en restid mellan Oslo och Stockholm på 2 timmar och 40 minuter som rymmer 7-8 stopp på vägen och med flera avgångar i timmen åt vardera håll från samtliga stationer, som kan vara 15-20 till antalet.

Reservat i kommunernas översiktsplaner
Trafikverket har i sin nationella plan aviserat att man ska göra en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för sträckan Oslo-Stockholm.
– Det är viktigt att slå fast att kommunerna gör utredningen som underlag för sina översiktsplaner och med utgångspunkt från ett regionalt behov av bra kommunikationer i framtiden, fortsätter Bosse Björk. Den här utredningen, som vi kallar en möjlighetsstudie, visar var det är möjligt att dra en järnväg i framtiden. Det här ansvaret för den regionala fysiska planeringen kan bara kommunerna ta. Förhoppningsvis kan resultatet också vara till nytta vid det kommande ÅVS-arbetet.
– Själva slutrapporten, för det som brukar kallas Nobelbanan – sträckan mellan Kristinehamn och Örebro – kommer att vara klar senare i höst. Vi har fått en mycket grundlig utredning som vi är mycket nöjda med. Den tar hänsyn till både persontrafik över 300 km/h och godstrafik med långa tåg och svaga lutningar, vilket ställer höga krav på var spåren kan förläggas.
Intresset för snabba tågförbindelser Oslo–Stockholm har ökat från olika håll på senare tid, till exempel näringslivet genom Sveriges Byggindustrier och Fastighetsägarna. Precis som kommunerna anser näringslivet att snabba och tillförlitliga kommunikationer är avgörande för regionens utvecklingsmöjligheter
– Vi har tagit vårt ansvar. När vi nu är förberedda och sampratade i kommunerna ökar chansen för snabba tågförbindelser i vår region i framtiden. Vi bistår gärna andra kommuner som är intresserade av motsvarande utredningar, kontakter längre österut i Mälardalen är redan tagna avslutar Björk.

Karlskoga kommun
Kommunerna Kristinehamn, Karlskoga, Degerfors, Lekeberg och Örebro har gemensamt låtit konsultföretaget Norsk Bane utreda möjliga lägen för en järnväg genom kommunerna som klarar hastigheter på över 300 km/h. Arbetet har tillkommit för att kommunerna ska ha ett relevant underlag så att man i sina översiktsplaner kan skydda en sådan korridor från andra intressen.

www.karlskoga.seKarlskoga kommun
691 83 Karlskoga
Tel. vxl: 0586-610 00
kommun@karlskoga.se
www.karlskoga.se

Publicerad: 29 september, 2015

Testing text