Keolis satsar på
spårtrafik i Sverige

Företagspresentation

Jan Forsberg tillträdde som ny ordförande i Keolis den 1 maj.
Jan Forsberg tillträdde som ny ordförande i Keolis den 1 maj.
Keolis utökar verksamheten i Sverige genom att bygga upp ett nytt affärsområde för spårtrafik. Nye ordföranden Jan Forsberg tar med sig värdefulla erfarenheter inom området efter tio år som vd och koncernchef i SJ.

Sedan i vintras har Keolis byggt upp en helt ny organisation med inriktning på spårtrafik. Flera nyckelpersoner har rekryterats och med Jan Forsberg faller en viktig pusselbit på plats i den fortsatta expansionen.
– Keolis är ett stort och spännande företag som bedriver omfattande spårtrafik och busstrafik runt om i Europa och i andra länder. Det som känns spännande är att företaget har en ambition att växa. Att vara med i en tillväxtprocess är alltid en välkommen utmaning, svarar Jan Forsberg på frågan varför han tackade ja till uppdraget som ny styrelseordförande.

Siktar på pendeltågstrafiken
– Sedan tycker jag också att Keolis har ett starkt varumärke. Man står för miljö och vill verkligen göra skillnad. Vi vill bli en multimodal operatör som bedriver både buss- och tågtrafik även i Sverige, och min upplevelse är att Keolis har goda förutsättningar att lyckas, med alla de erfarenheter bolaget har och med den vilja som finns hos ägarna i Frankrike. Vi kommer vara med och tävla om alla typer av anbud som är intressanta i Sverige, tillägger Jan Forsberg.
Först ut är den stora upphandlingen av pendeltågstrafiken i Stockholmsområdet där Jan Forsberg tror att Keolis har goda chanser att konkurrera.
– Keoliskoncernen är ju internationellt en mycket stor tågoperatör med ett brett kunnande som även kommer Keolis i Sverige till del, så det känns väldigt kul.

Har de mest nöjda resenärerna
I Sverige är Keolis den bussoperatör som har de mest nöjda resenärerna idag.
– Det är för att företaget möter sina kunder på ett bra sätt. Man sköter sin trafik fantastiskt och levererar nästan 100 procent utav det man har planerat. Det är extremt lite trafik som ställs in, vilket ger kundnöjdhet. Keolis synsätt, att vilja vara och tänka som en resenär, är otroligt bra och där kan vi göra skillnad, förutom att vi kommer leverera ett konkurrenskraftigt pris, kommenterar Jan Forsberg och tillägger:
– När det gäller trafikplaneringen har vi använt oss utav all den kunskap som moderbolaget, SNCF, har. De äger ett fantastiskt planeringsverktyg med vilket vi kan simulera och laborera med tidtabeller så vi får en mycket bra effektivitet i resandet men också en robusthet i systemet. Där kan Keolis göra skillnad mot konkurrenterna.

Keolis Sverige
Keoliskoncernen med ägaren SNCF är en av världens största och mest erkända aktörer inom spårtrafik med verksamhet i 15 länder på fyra kontinenter. Affärsidén är att genom lokalt anpassad och hållbar stadstrafik skapa värde för resenärerna, samhället och ägarna. Keolis Sverige finns i Stockholm, Göteborg, Jönköping, Dalarna, Östergötland och Närke.


www.keolis.se

Publicerad: 29 september, 2015

Testing text