Specialistkompetens på stabil grund

Företagspresentation
Anna Engström, gruppchef geologi och bergteknik Stockholm.
Anna Engström, gruppchef geologi och bergteknik Stockholm.

Den långa erfarenheten och stora kompetensen gör Bergab till en naturlig samarbetspartner i stora infrastrukturprojekt där tunnlar och berganläggningar ingår. Utbyggnaden av Stockholms tunnelbana, Citybanan, Västlänken och Götalandsbanan är några aktuella exempel.

Planeringsprocessen för vägar och järnvägar är komplicerad och lagstyrd. Bergab har den nödvändiga kunskapen om lagar och förordningar samt erfarenhet från stora infrastrukturprojekt vilket gör att företaget regelbundet anlitas som projektstöd.
– Vi satsar på att vår personal ska ut i byggprojekt och kontinuerligt erhålla nya erfarenheter för att förbättra sina kunskaper, framhåller Anna Engström.
Därför har alla på Bergab arbetat nära produktionen med projektledning, byggledning, kartering, sprängning, förstärkning, mätning av inläckage, uppföljning av tillstånd med mera.
– Erfarenheter från problem och frågor som uppkommer vid byggnation bidrar till att säkra att man kan hantera dessa problem i ett tidigt skede nästa gång någonting ska byggas, framhåller Anna.

Kristian Nilsson, uppdragsansvarig.
Kristian Nilsson, uppdragsansvarig.

Ser till att miljödomarna uppfylls
Stockholms tunnelbana står inför en omfattande utbyggnad där Bergab deltar som beställarstöd avseende hydrogeologi samt planläggnings- och miljöfrågor. Uppdraget har varit att säkerställa underlaget för den kommande miljöprövningen som innefattar bland annat bortledning av grundvatten.
Citybanan är en pendeltågstunnel under centrala Stockholm där Bergab varit involverade sedan starten som sakkunniga inom geologi och hydrogeologi. Uppdraget har varit att bevaka och analysera grundvattenpåverkan i Citybanans omgivning samt se till att villkoren i miljödomarna uppfylls.
Västlänken är en tunnel för pendel- och regionståg under centrala Göteborg där Bergab haft uppdrag på berg- och hydrosidan och nu arbetar med det mycket komplicerade Miljöprövningsuppdraget.

Järnvägsstation under Landvetter
Bergab har också uppdraget att ta fram delar som omfattar geologi/bergteknik/hydrogeologi i berg till Järnvägsplan och Systemhandling för delsträckan Mölnlycke–Bollebygd på höghastighetsbanan mellan Stockholm och Göteborg. En av tunnlarna ska passera under Landvetter flygplats där en station byggs i berget.
– Bergtunneln under Landvetter är den tekniskt mest utmanande passagen. Där håller vi just nu på och tittar på bergtäckningen, berättar Kristian Nilsson som är teknikansvarig bergteknik i projektet.
– Bergab är ett stort specialistföretag med svenska mått mätt vilket gör att vi kan ta stora jobb som dessa, framhåller Kristian.

Bergab
www.bergab.seBergab är ett fristående specialistföretag som erbjuder tekniska konsulttjänster inom områdena berg, mark och vatten. Företaget grundades 1972 och har idag cirka 60 medarbetare fördelade på kontoren i Stockholm och Göteborg. Bergab erbjuder tjänster under alla skeden av ett projekt – från förstudier till underhållsbesiktningar.
www.bergab.se
Publicerad: 28 september, 2015

Testing text