Strukton bygger Citybanans spår

Företagspresentation
Christina Berg, platschef för Strukton vid City­banan i Stockholm.
Christina Berg, platschef för Strukton vid City­banan i Stockholm.

Den nya Citybanan är ett av Stockholms största infrastrukturprojekt och innebär en efterlängtad utökning av spårkapaciteten i huvudstaden.
Strukton har ett helhetsansvar för bygget av spåren och den tillhörande tekniken.

Citybanan består av ett sex kilometer långt dubbelspår för pendeltågstrafik i centrala Stockholm, mellan Tomteboda och Station Stockholms södra. Vid den nya Station Stockholm City, under blå linjen på T-Centralen, blir det fyrdubbla spår för att möta de framtida behoven av ökad pendeltågskapacitet. Strukton sköter hela spårbygget och allt tillhörande teknikarbete som exempelvis installation av signalsystem, kontaktledningsanläggningar, övervakningssystem och montagemoduler för framtida underhåll.
– Det är ett enormt projekt med stora logistiska utmaningar. Men tack vare våra kompetenta tekniker och underleverantörer och en flexibel organisation har allt fungerat utan problem sedan start. Och vi håller tidtabellen, berättar platschef Christina Berg.

Höga krav
Citybanan byggs med högt ställda krav på säkerhet och tillförlitlighet för att minimera risken för störningar och behovet av underhåll. Sträckan i den nya tunneln under Riddarfjärden anläggs bland annat med en teknik där spåren gjuts på plats, för att få maximal stabilitet och hållfasthet. Kontaktledningarna anläggs längs en aluminiumskena, vilket också bidrar till en högre säkerhetsnivå.
– Trafikverket har gjort en mycket ingående analys av risker och behov. Citybanan är ett gediget bygge, det kommer att hålla högsta kvalitet, säger Christina Berg.
Strukton påbörjade förarbetet för Citybanan i augusti 2013 och själva anläggningsarbetet i maj 2014, när alla sprängningar var klara. I april nästa år ska arbetet vara färdigt. Banan öppnar för trafik under 2017. Då kommer all pendeltågstrafik i centrala Stockholm att flytta ned under jord och den så kallade getingmidjan, med endast två spår för all trafik mellan Stockholm Central och Södra station, avlastas avsevärt.
– Det blir betydligt mer kapacitet för fjärrtrafiken och risken för störningar kommer att minska, framhåller Christina Berg. Det är enormt roligt att vara en del av ett projekt som kommer att göra så stor skillnad för tågtrafiken i Stockholmsregionen.

Titel
Strukton Rail AB är Sveriges största privata järnvägsentreprenör. Företaget bygger, driver och underhåller järnvägssystem inom teknikerna bana, el, signal och tele samt levererar kraftförsörjning för spår- och järnvägssystem. Strukton Rail AB ingår i koncernen Strukton Rail, som grundades i Nederländerna 1922. Den svenska verksamheten hette tidigare Svensk Banproduktion och var ett landstingsägt bolag med ursprung i SL:s produktionsverksamhet.

www.strukton.se

Publicerad: 28 september, 2015

Testing text