Sverige spännande för
tysk nischspelare

Företagspresentation

Med sitt tydliga fokus på underhåll och reparationer av elektrolok har det tyska företaget mgw Service snabbt vuxit och blivit en etablerad aktör på den svenska marknaden.

Klaus Weiss, vd för mgw Service.
Klaus Weiss, vd för mgw Service.

Företaget grundades i Kassel, Tyskland, 2005 och har specialiserat sig på konsultverksamhet, bedömningar, underhåll och reparationer av elektriska lok. Idag är mgw Service även verksamt med permanenta anläggningar i Sverige, Italien och Schweiz. En anläggning i Polen håller på att byggas upp.
– Vi är ett nischföretag och det är svårt för storföretagen att matcha vårt erbjudande, säger vd Klaus Weiss, som är maskiningenjör med 25 års bransch­erfarenhet av rälsfordon, bland annat på Siemens och Bombardier.
– Tack vare vår mindre storlek och högt kvalificerade personal är vi väldigt flexibla och har en mycket snabb beslutsprocess. Det gör det möjligt för oss att utföra beställningar på mycket kort varsel, och vi har en hotline för support som är öppen dygnet runt.
Ända sedan det första svenska kontraktet undertecknades för åtta år sedan har Sverige varit företagets viktigaste marknad vid sidan om Tyskland. Den svenska hubben finns i Hallsberg, med mobila team som är verksamma i Borlänge, Malmö och Luleå. Idag har mgw Service avtal med Green Cargo, Hector Rail och RushRail.
– Vi känner oss privilegierade som får samarbeta med så enastående partners i Sverige och vi har en mycket konstruktiv relation till dem, säger Klaus Weiss.

Komplett paket
För att upprätthålla en hög kompetensnivå har mgw Service utformat ett eget djupgående utbildningsprogram för sina servicetekniker. Företaget erbjuder ett komplett paket för elektrolok, som omfattar inspektioner, problemsökning, underhåll och reparationer. Ett viktigt inslag är nyprofilering av hjulen, en åtgärd som måste göras på en regelbunden basis om inte säkerheten ska äventyras. Detta är ett precisionsarbete som utförs på mgw Service anläggning i Tyskland. Svenska förhållanden innebär särskilda påfrestningar för hjulen och tack vare ett system med reservhjul, som ägs av kunden, har mgw Service kunnat minska tiden som loket står still, från tio dagar eller mer till endast två.
– I framtiden kan vi komma att bygga vår egen hjulprofileringsverkstad i Sverige, förutsatt att det finns en tillräcklig volym, säger Klaus Weiss.
Under tiden ser han fram emot att fortsätta att möta den dynamiska svenska järnvägsmarknadens olika krav och utmaningar.
– Den svenska järnvägsmarknaden är mycket lovande, med en rad stora investeringar planerade. Vi räknar med många spännande utvecklingsmöjligheter under kommande år, avslutar Klaus Weiss.

mgw Service
mgw Service erbjuder tjänster kopplade till underhåll och reparationer av elektriska rälsfordon. Företaget är specialiserat på förebyggande och korrigerande underhåll av järnvägsfordon. Vid sidan om sina anläggningar i Tyskland har mgw Service även anläggningar i Sverige, Italien och Schweiz. I Tyskland har företaget en egen verkstad i Krefeld (den tidigare Krefelddepån) med en egen hjulprofileringsfacilitet.

www.mgwservice.de
www.mgwservice.de

Publicerad: 28 september, 2015

Testing text