Sydostlänken kan bli en av Sveriges viktigare godsjärnvägar

Företagspresentation

Streckat gult på kartan är Sydostlänken Älmhult-Blekinge kustbana.
Streckat gult på kartan är Sydostlänken Älmhult-Blekinge kustbana.
Den 41 kilometer långa järnvägen mellan Södra stambanan i Älmhult och Olofström är av helt avgörande betydelse för Volvo Cars produktion i Olofström.

Dagligen går järnvägstransporter till sammansättningsfabrikerna i Sverige och utomlands. Det fattas bara 18 km, den felande länken, för att bygga samman järnvägen i Olofström med Blekinge kustbana och Karlshamns hamn. Järnvägssystemet blir effektivare och många företag kan transportera sitt gods på järnväg med sjöförbindelser i den starkt ökande handeln österut.
Sydostlänken har en viktig roll för Sverige i ett större perspektiv. Den binder samman stomnätskorridorer i det europeiska transportnätet TEN-T via hamnen i Karlshamn. Vi får en ny och kostnadseffektiv systemlösning för godstransporter. En lättnad sker också av kapacitetsproblemen på Södra stambanan söder om Älmhult och Skånebanan. Trafikverkets järnvägsutredning visar också att Sydostlänken är samhällsekonomisk lönsam. Detta är ovanligt för godsjärnvägar.
Vi anser att Sverige måste skapa detta effektiva och klimatmässigt hållbara transportstråk för att öka tillväxt, skapa fler jobb och öka utvecklingen i regionen.


Magnus Nilsson, platschef Volvo Cars i Olofström.
Magnus Nilsson, platschef Volvo Cars i Olofström.

Magnus Nilsson, platschef Volvo Cars i Olofström:

Effektiva och säkra transporter är grundläggande för att vår fabrik ska klara konkurrensen på sikt

– Det är också avgörande för vår position inom koncernen, där kraven på transportkvalitet är höga. Den nuvarande järnvägen är av låg kvalitet och inte elektrifierad. Byggande av Sydostlänken ger oss den nödvändiga transportkvaliteten med en effektiv och redundant järnväg.
– Det Volvo Cars får ut av Sydostlänken är främst säkrare transporter till våra sammansättningsfabriker i Torslanda och i belgiska Gent, säger Magnus Nilsson, chef för fabriken i Olofström. Med en växande andel transporter även till de kinesiska fabrikerna, och till fabriken i USA som är under uppbyggnad, skärps kravet på oss att leveranserna fungerar. Med Sydostlänken ökar redundansen, vi får två vägar ut för vårt gods och vi kan byta ut dieselloken mot eldrivna tåg.

Sydostlänken
Sydostlänkenintressenterna genom Region Blekinge
www.sydostlanken.se

www.sydostlanken.se
Publicerad: 04 oktober, 2016

Testing text