Utvecklar trafiken på Sveriges inre vattenvägar

Företagspresentation

– Vi är först ut med att tillvarata möjligheten och realisera potentialen för godstrafik på Sveriges inre vattenvägar i praktiken, säger Johan Lantz, vd för Avatar Logistics.
– Vi är först ut med att tillvarata möjligheten och realisera potentialen för godstrafik på Sveriges inre vattenvägar i praktiken, säger Johan Lantz, vd för Avatar Logistics.
Sedan Transportstyrelsen tillät inlandssjöfart på Vänern och i Mälaren har intresset för pråmfartygstransporter ökat markant. Avatar Logistics är ett nystartat logistikföretag som är först ut med att få fart på den svenska inlandssjöfarten.

Avatar Logistics grundades i augusti 2015 av de svenska rederierna Erik Thun, Ahlmarks Lines samt VT-Group från Nederländerna, som har mångårig erfarenhet av godstrafik på inre vattenvägar och har en stark tilltro till den svenska marknadens tillväxt. Med resursstarka och erfarna internationella ägare i ryggen siktar Avatar Logistics på att utforska inlandssjöfartens många möjligheter och omfattande potential.
– Potentialen för godstrafik på Sveriges inre vattenvägar har länge diskuterats. Vi är först ut med att tillvarata möjligheten och realisera potentialen i praktiken. En ökande godstrafik på inre vattenvägar ligger verkligen i tiden, inte minst med tanke på att de svenska vägarna och järnvägarna blir allt mer överbelastade. Vattenvägarna finns redan tillgängliga och kräver inga infrastrukturinvesteringar för att exploateringstakten ska kunna öka. Godstrafik på vattenvägar är dessutom flexibelt och skonsamt för miljön, säger Avatar Logistics vd Johan Lantz.
Avatar Logistics fokuserar i inledningsskedet på industrikunder med produktsegment där transporternas tillförlitlighet prioriteras högre än snabbheten, exempelvis avfallshantering, bygglogistik och bränsletransporter. Företaget erbjuder kompletta logistiklösningar som bland annat inkluderar distribution och lasthantering.

Citydistribution via vattenvägar
– Nere på kontinenten, i exempelvis Rotterdam och Paris, finns välfungerande citydistribution via städernas vattenvägar. Jag är övertygad om att utvecklingen når även Stockholm och Göteborg under de kommande åren. Efterfrågan på vattenburna godstransporter till exempelvis vattennära byggarbetsplatser stärks i takt med att byggnationstakten ökar i storstäderna. Citydistribution av konsumtionsvaror till städernas stadigt växande befolkningar är ytterligare en intressant marknad, säger Johan Lantz.
Tillgången på effektiva pråmfartyg som är anpassade för de flesta godstyper är god på den europeiska marknaden. Avatar Logistics undersöker även möjligheterna att bygga pråmfartyg som skräddarsytts för svenska förhållanden och svenska kunders behov.
Transportstyrelsen utreder för närvarande möjligheten att utöka zonerna för inlandssjöfart till vissa kustområden där våghöjden möjliggör trafik med pråmfartyg. Om utökningen beviljas bidrar det förstås till att stärka potentialen för den kustnära sjöfarten.

Inlandssjöfarten – framtidens sjöfart
Flera faktorer bidrar till inlandssjöfartens goda framtidsutsikter. På de svenska vattenvägarna saknas infrastrukturella begränsningar och bromsklossar i form av exempelvis trafikbegränsningar sett över dygnet, köbildning eller signalfel som riskerar att försena transporter på tåg och väg. Det innebär i sin tur att inlandssjöfarten kan leverera punktliga transporter som dessutom är såväl miljövänliga som kostnadseffektiva.
– Vi har en god dialog med Transportstyrelsen, Trafikverket och Sjöfartsverket. Det kommande året kan vi säkerligen hitta en framkomlig väg vad gäller inlandssjöfartens regelfrågor och avgifter. Bred politisk samverkan och vilja är en förutsättning för att inlandssjöfarten ska kunna få ett ordentligt fotfäste på den svenska marknaden, säger Johan Lantz.

Avatar Logistics
Avatar Logistics ägare är långsiktiga, resursstarka och har dessutom en gedigen kunskap om inlandssjöfartens möjligheter i Sverige. Avatar Logistics visar därför vägen för den svenska inlandssjöfartens framtida utveckling och erbjuder självklart även kringtjänster som lastning, lossning och lagerhållning.

Avatar Logistics AB
www.avatarlogistics.sejohan.lantz@avatarlogistics.se
Tel. +46 738 664 645
Dalsgatan 13
602 32 Norrköping
www.avatarlogistics.se

Publicerad: 28 september, 2015

Testing text